Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Změny příloh Stockholmské úmluvy

7

Tisk: č. 214


Senát

č. 18

Jan Dusík
(ministr životního prostředí)

sen. Lajtoch Jiří
sen. Štětina Jaromír

13.01.2010

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní

11

Tisk: č. 142


Senát

č. 8

Bohuslav Sobotka
(předseda vlády)

sen. Kos Ladislav

22.06.2017

Typ: mezinárodní smlouva

Změna přílohy A Stockholmské úmluvy

8

Tisk: č. 288


Senát

č. 21

Tomáš Chalupa
(ministr životního prostředí)

sen. Gawlas Petr
sen. Lebeda Pavel

13.02.2012

Typ: mezinárodní smlouva

Změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy

10

Tisk: č. 185


Senát

č. 24

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Franc Lubomír
sen. Seitlová Jitka

25.01.2016

Typ: mezinárodní smlouva

Změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

10

Tisk: č. 188


Senát

č. 24

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Jirsa Tomáš
sen. Seitlová Jitka

04.02.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek

12

Tisk: č. K 084/12

Číslo Rady: 11976/20


Senát

č. 10

Ministerstvo životního prostředí

sen. Orel Petr

16.10.2020

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o prevenci závažných havárií

5

Tisk: č. 224


Senát

č. 9

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Moldan Bedřich
sen. Petrov Igor

10.01.2006