Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o evropské občanské iniciativě

9

Tisk: č. 237


Senát

č. 19

Milan Chovanec
(ministr vnitra)

sen. Wagnerová Eliška

24.02.2014

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o evropské občanské iniciativě

8

Tisk: č. 321


Senát

č. 21

Jan Kubice
(ministr vnitra)

sen. Kapoun Karel
sen. Rippelová Jiřina
sen. Sefzig Luděk

02.04.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. N 046/09

Číslo Rady: 7533/13


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Jeništa Luděk

14.03.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 021/10

Číslo Rady: 9079/15


Senát

Úřad vlády

sen. Besta Zdeněk

21.05.2015

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 021/10

Číslo Rady: 9079/15


Senát

Úřad vlády

sen. Besta Zdeněk

21.05.2015

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 040/11

Číslo Rady: 8765/17


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Dušek Jiří

23.05.2017

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. J 183/11

Číslo Rady: 12190/18


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

17.09.2018

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

12

Tisk: č. K 023/12

Číslo Rady: 8302/19


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Orel Petr

15.04.2019

Typ: tisk EU

Návrh změny návrhu Komise COM(2011) 607 final/2 - nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

9

Tisk: č. N 046/09

Číslo Rady: 7533/13


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Jeništa Luděk

14.03.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Evropská iniciativa pro transparentnost: Rejstřík zástupců zájmových skupin, jeden rok poté

7

Tisk: č. K 088/07

Číslo Rady: 15298/09


Senát

Úřad vlády

sen. Veřovský Otakar

04.11.2009