Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o České konsolidační agentuře

3

Tisk: č. 53


Senát

č. 7

Jiří Rusnok
(ministr financí)

sen. Topolánek Mirek

23.04.2001

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o akciové společnosti České dráhy

3

Tisk: č. 164


Senát

č. 13

Jaromír Schling
(ministr dopravy a spojů)

sen. Korytář Karel
sen. Šimonovský Milan

19.12.2001

Typ: další podklady

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

7

Tisk: č. N 132/07/2

Číslo Rady: 13917/10


Senát

č. 4

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

23.09.2010

Typ: další podklady

Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

8

Tisk: č. N 028/08/2

Číslo Rady: 33/10


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

22.12.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise pro jarní Evropskou radu - Implementace obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost

6

Tisk: č. K 013/06

Číslo Rady: 5074/07


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

18.01.2007

Typ: tisk EU

Sdělení k jarnímu zasedání Evropské rady: Společně k růstu a zaměstnanosti - Nový začátek lisabonské strategie

5

Tisk: č. K 008/05

Číslo Rady: 5990/05


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

09.02.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Nediskriminace a rovné příležitosti pro všechny, rámcová strategie

5

Tisk: č. K 032/05

Číslo Rady: 9884/05


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Müllerová Ludmila

08.06.2005

Typ: tisk EU

Pracovní plán Komise pro rok 2005

5

Tisk: č. M 005/05

Číslo Rady: 0/05


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Sefzig Luděk

26.01.2005

Typ: tisk EU

Zelená kniha - rozvojová politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění: Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU

8

Tisk: č. K 012/08

Číslo Rady: 16146/10


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Koukal Václav

12.11.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci

12

Tisk: č. K 055/12

Číslo Rady: 8136/20


Senát

Ministerstvo financí

sen. Bek Mikuláš

28.05.2020