Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetický plán do roku 2050

8

Tisk: č. K 133/08

Číslo Rady: 18597/11


Senát

č. 23

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

16.12.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě

9

Tisk: č. K 059/09

Číslo Rady: 8101/13


Senát

č. 12

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

04.04.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise EP, Radě, EHS a Výboru regionů Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv

6

Tisk: č. K 086/06

Číslo Rady: 5780/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

29.01.2008

Typ: tisk EU

Zpráva Komise o nepřímých změnách ve využívání půdy týkajících se biopaliv a biokapalin

8

Tisk: č. K 031/08

Číslo Rady: 5100/11


Senát

č. 8

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

07.01.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 031/08

Číslo Rady: 5100/11


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

07.01.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 133/08

Číslo Rady: 18597/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

16.12.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 059/09

Číslo Rady: 8101/13


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

04.04.2013