Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o kapitálovém trhu

7

Tisk: č. 99


Senát

č. 8

Eduard Janota
(ministr financí)

sen. Bis Jiří

26.05.2009

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení

8

Tisk: č. 382


Senát

č. 24

Zdeňka Horníková
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Malý Miloš
sen. Richtrová Eva

26.06.2012

Typ: mezinárodní smlouva

Ochrana fin. zájmů ES

8

Tisk: č. 412


Senát

č. 2

Pavel Blažek
(ministr spravedlnosti)

sen. Malý Miloš
sen. Sykáček Jaroslav

03.09.2012

Typ: vládní návrh zákona

Knihovní zákon

3

Tisk: č. 67


Senát

č. 8

Pavel Dostál
(ministr kultury)

sen. Jehlička Václav

04.06.2001

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o státním zastupitelství

3

Tisk: č. 133


Senát

č. 11

Jaroslav Bureš
(ministr spravedlnosti)

sen. Šula Jaroslav

05.11.2001

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o státním dluhopisovém programu - družstevní záložny

2

Tisk: č. 367


Senát

č. 1

Pavel Mertlík
(ministr financí)

sen. Petřík Jaroslav

05.12.2000

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

11

Tisk: č. 126


Senát

č. 7

Andrej Babiš
(ministr financí)
Ivan Pilný
(ministr financí)

sen. Hlavatý Jiří

09.05.2017

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Urychlení procesu realizace Rozvojových cílů tisíciletí - příspěvek Evropské unie

5

Tisk: č. K 023/05

Číslo Rady: 8138/05


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Oberfalzer Jiří

18.04.2005

Typ: tisk EU

Zelená kniha Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES

5

Tisk: č. K 060/05

Číslo Rady: 5127/06


Senát

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

sen. Rögnerová Helena

09.01.2006

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Koherence politik pro rozvoj - Urychlení procesu realizace Rozvojových cílů tisíciletí

5

Tisk: č. K 022/05

Číslo Rady: 8137/05


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Oberfalzer Jiří

19.04.2005