Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

8

Tisk: č. 209


Senát

č. 13

Jiří Pospíšil
(ministr spravedlnosti)

sen. Antl Miroslav

05.10.2011

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o mez. právu soukromém a procesním

4

Tisk: č. 347


Senát

č. 15

Karel Čermák
(ministr spravedlnosti)

sen. Macák Ladislav
sen. Tejnora Karel

21.04.2004

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

4

Tisk: č. 400


Senát

č. 17


(ministr spravedlnosti)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Janata Pavel
sen. Jílek Adolf

21.07.2004

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

5

Tisk: č. 320


Senát

č. 11

Pavel Němec
(ministr spravedlnosti)

sen. Janata Pavel

21.03.2006

Typ: tisk EU

ZELENÁ KNIHA "Dědictví a závěti"

5

Tisk: č. K 011/05

Číslo Rady: 7027/05


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Hadrava Jan

09.03.2005

Typ: tisk EU

Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v evropské unii_obstavení bankovních účtů

5

Tisk: č. K 102/05

Číslo Rady: 14583/06


Senát

č. 5

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Škaloud Miroslav

31.10.2006

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - směrem k evropské strategii pro elektronické soudnictví (e-justice)

6

Tisk: č. K 109/06

Číslo Rady: 10285/08


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

06.06.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům

7

Tisk: č. K 052/07

Číslo Rady: 11060/09


Senát

č. 11

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

15.06.2009

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení

7

Tisk: č. N 083/07

Číslo Rady: 14722/09


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Sefzig Luděk

22.10.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020 - posílit důvěru, mobilitu a růst v Unii

9

Tisk: č. K 127/09

Číslo Rady: 7838/14


Senát

č. 22

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

20.03.2014