Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o životním a existenčním minimu

7

Tisk: č. 193


Senát

č. 14

Anna Čurdová
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Čáslava Pavel

13.11.2009

Typ: jiný

Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

12

Tisk: č. 116


Senát

č. 10

Jana Maláčová
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Třísková Emilie

08.07.2019

Typ: tisk EU

Podpora solidarity mezi generacemi

6

Tisk: č. K 031/06

Číslo Rady: 9717/07


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Gajdůšková Alena

16.05.2007

Typ: tisk EU

Zelená kniha vyrovnání se s demografickou změnou: nová solidarita mezi generacemi

5

Tisk: č. K 014/05

Číslo Rady: 7607/05


Senát

č. 7

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Müllerová Ludmila

23.03.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise o Sociální agendě

5

Tisk: č. K 007/05

Číslo Rady: 6370/05


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Sefzig Luděk

17.02.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: - Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění

6

Tisk: č. K 120/06

Číslo Rady: 11560/08


Senát

č. 2

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Jílek Adolf

11.07.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století

6

Tisk: č. K 121/06

Číslo Rady: 11517/08


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Jílek Adolf

10.07.2008

Typ: tisk EU

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV

7

Tisk: č. M 042/07

Číslo Rady: 8150/09


Senát

č. 9

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš
sen. Lebeda Pavel

30.03.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací

7

Tisk: č. K 141/07

Číslo Rady: 14035/10


Senát

č. 6

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Krejča Miroslav

08.10.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Za sociální investice pro růst a soudržnost - včetně provádění Evropského sociálního fondu v období 2014 - 2020

9

Tisk: č. K 038/09

Číslo Rady: 6380/13


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Maštalíř Antonín

22.02.2013