Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o registrech znečišťujících látek

6

Tisk: č. 295


Senát

č. 2

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Töpfer Tomáš
sen. Vlček Václav

03.07.2008

Typ: jiný

Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007

6

Tisk: č. 346


Senát

č. 5

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Šebek Karel

07.11.2008

Typ: jiný

Zpráva o ŽP v roce 2011

9

Tisk: č. 31


Senát

č. 8

Tomáš Chalupa
(ministr životního prostředí)

sen. Bárek Ivo

18.01.2013

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

8

Tisk: č. 254


Senát

č. 15

Tomáš Chalupa
(ministr životního prostředí)

sen. Eybert Pavel
sen. Malý Miloš

15.12.2011

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně přírody a krajiny

7

Tisk: č. 166


Senát

č. 11

Ladislav Miko
(ministr životního prostředí)

sen. Moldan Bedřich

14.09.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o právu na informace o ŽP

7

Tisk: č. 164


Senát

č. 11

Ladislav Miko
(ministr životního prostředí)

sen. Vlček Václav

14.09.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o posuzování vlivů ŽP

7

Tisk: č. 163


Senát

č. 11

Ladislav Miko
(ministr životního prostředí)

sen. Šebek Karel

14.09.2009

Typ: jiný

Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2008

7

Tisk: č. 208


Senát

č. 15

Jan Dusík
(ministr životního prostředí)

sen. Moldan Bedřich

21.12.2009

Typ: mezinárodní smlouva

Změny příloh Dohody - ochrana stěhovavých ptáků

7

Tisk: č. 212


Senát

č. 18

Jan Dusík
(ministr životního prostředí)

sen. Jirsa Tomáš
sen. Šebek Karel

06.01.2010

Typ: jiný

Zpráva o ŽP v roce 2009

8

Tisk: č. 4


Senát

č. 7

Pavel Drobil
(ministr životního prostředí)
Tomáš Chalupa
(ministr životního prostředí)

sen. Šebek Karel

29.11.2010