Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Návrh zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

5

Tisk: č. 40


Senát

č. 4

Milan Urban a Libor Ambrozek
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Jílek Adolf
sen. Mitlener Jaroslav

07.03.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o vojácích z povolání

3

Tisk: č. 292


Senát

č. 18

Jaroslav Tvrdík
(ministr obrany)

sen. Pospíšil Jiří

02.05.2002

Typ: vládní návrh zákona

Energetický zákon

9

Tisk: č. 266


Senát

č. 20

sen. Bis Jiří

07.04.2014

Typ: senátní návrh zákona

Energetický zákon - senátní návrh

10

Tisk: č. 323


Senát

č. 28

sen. Bratský Petr
sen. Cabrnochová Ivana
sen. Láska Václav
sen. Seitlová Jitka

sen. Bradáč František
sen. Carbol Jiří
sen. Šilar Petr

18.08.2016

Typ: senátní návrh zákona

Zákon o rozpočtovém určení daní

7

Tisk: č. 335


Senát

č. 2

sen. Bis Jiří
sen. Jonáš Vítězslav
sen. Julínek Tomáš
sen. Vícha Petr

sen. Bayerová Marta
sen. Pakosta Petr

21.09.2010

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

7

Tisk: č. 362


Senát

č. 24

Martin Kocourek
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Bis Jiří

01.11.2010

Typ: další podklady

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

8

Číslo Rady: 9270/11


Senát

č. 14

Ministerstvo financí

sen. Škaloud Miroslav

19.04.2011

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou

6

Tisk: č. N 050/06

Číslo Rady: 13043/07


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

25.09.2007

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou

6

Tisk: č. N 052/06

Číslo Rady: 13048/07


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

26.09.2007

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů

6

Tisk: č. N 081/06

Číslo Rady: 5421/08


Senát

č. 14

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Adamec Ivan
sen. Moldan Bedřich
sen. Škaloud Miroslav

30.01.2008