Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků

2

Tisk: č. 180


Senát

č. 16

Pavel Mertlík
(ministr financí)

07.02.2000

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ČOI

11

Tisk: č. 155


Senát

č. 8

Jiří Havlíček
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Sulovský Leopold

22.06.2017

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o významné tržní síle

10

Tisk: č. 174


Senát

č. 18

Bohuslav Sobotka
(předseda vlády)

sen. Hajda Jan

18.12.2015

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 140/09

Číslo Rady: 10409/14


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

02.06.2014

Typ: tisk EU

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu

5

Tisk: č. N 077/05

Číslo Rady: 8413/06


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Rögnerová Helena

13.04.2006

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů

6

Tisk: č. N 138/06

Číslo Rady: 14183/08


Senát

č. 5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Veřovský Otakar

14.10.2008

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní

7

Tisk: č. N 036/07

Číslo Rady: 6035/09


Senát

č. 8

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana
sen. Petrov Igor

04.02.2009

Typ: tisk EU

Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky

7

Tisk: č. K 122/07

Číslo Rady: 11961/10


Senát

č. 2

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Krejča Miroslav

11.07.2010

Typ: tisk EU

Zelená kniha o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu

8

Tisk: č. K 043/08

Číslo Rady: 8313/11


Senát

č. 10

Ministerstvo financí

sen. Doubrava Jaroslav

31.03.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobá vize infrastruktury v Evropě a za jejími hranicemi

9

Tisk: č. K 099/09

Číslo Rady: 14835/13


Senát

č. 18

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

15.10.2013