Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mandát vlády

Pracovní dokument Komise: Revidovaný návrh na obnovení interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu

5

Číslo Rady: 5973/06


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

22.02.2006

Typ: tisk EU

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Provádění Evropské politiky sousedství v roce 2014

10

Tisk: č. K 015/10

Číslo Rady: 8129/15


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Besta Zdeněk

24.04.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Návrh interinstitucionální dohody o lepší právní úpravě

10

Tisk: č. K 022/10

Číslo Rady: 9121/15


Senát

Úřad vlády

sen. Besta Zdeněk

27.05.2015

Typ: tisk EU

Pracovní dokument Komise: Revidovaný návrh na obnovení interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu

5

Tisk: č. K 067/05

Číslo Rady: 5973/06


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

22.02.2006

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Partnerství pro komunikaci o Evropě

6

Tisk: č. K 059/06

Číslo Rady: 13829/07


Senát

Úřad vlády

sen. Grulich Tomáš

15.10.2007

Typ: tisk EU

Pracovní dokument Komise:Návrh na obnovení Meziinstitucionální dohody o rozpočtové disciplíně a zlepšení rozpočtových procedur

4

Tisk: č. K 012/04

Číslo Rady: 11745/04


Senát

Ministerstvo financí

sen. Skalický Jiří

28.07.2004

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 022/10

Číslo Rady: 9121/15


Senát

Úřad vlády

sen. Besta Zdeněk

27.05.2015