Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákoník práce

5

Tisk: č. 164


Senát

č. 8

Zdeněk Škromach
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Bárek Ivo
sen. Štěch Milan

01.11.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů

5

Tisk: č. 274


Senát

č. 10

Milan Urban
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Kopecký František

21.02.2006

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně utajovaných informací

6

Tisk: č. 23


Senát

č. 4

Mirek Topolánek
(předseda vlády)

sen. Slavotínek Rostislav

15.02.2007

Typ: návrh zákona zastupitelstva VÚSC

Zákon o ochraně utajovaných informací

6

Tisk: č. 70


Senát

č. 6

Rudolf Blažek
(zástupce Hlavního města Prahy)

sen. Pakosta Petr
sen. Slavotínek Rostislav

15.05.2007

Typ: vládní návrh zákona

Zákon ochraně utajovaných informací

6

Tisk: č. 167


Senát

č. 11

Mirek Topolánek
(předseda vlády)

sen. Slavotínek Rostislav

20.12.2007

Typ: vládní návrh zákona

Evidence obyvatel - související

6

Tisk: č. 258


Senát

č. 14

Ivan Langer
(ministr vnitra)

sen. Vícha Petr

19.05.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

6

Tisk: č. 344


Senát

č. 4

Mirek Topolánek
(předseda vlády)

sen. Slavotínek Rostislav

07.11.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Makedonie - utaj. informace

6

Tisk: č. 325


Senát

č. 3

Mirek Topolánek
(předseda vlády)

sen. Juřenčáková Jana
sen. Slavotínek Rostislav

26.09.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR - Rakousko o výměně utaj. informací

6

Tisk: č. 336


Senát

č. 3

Mirek Topolánek
(předseda vlády)

sen. Juřenčáková Jana
sen. Slavotínek Rostislav

09.10.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR Norsko o ochraně utaj. informací

6

Tisk: č. 321


Senát

č. 2

Mirek Topolánek
(předseda vlády)

sen. Slavotínek Rostislav

12.09.2008