Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

3

Tisk: č. 280


Senát

č. 17

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Schovánek Vladimír
sen. Šula Jaroslav

16.04.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o obcích

3

Tisk: č. 281


Senát

č. 17

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Brýdl Jiří
sen. Kubera Jaroslav

16.04.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o krajích

3

Tisk: č. 282


Senát

č. 17

sen. Bělehrádek Stanislav
sen. Kubín Jaroslav

16.04.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce

3

Tisk: č. 283


Senát

č. 17

Jiří Rusnok
(ministr vnitra)

sen. Brýdl Jiří
sen. Feber Ondřej
sen. Julínek Tomáš
sen. Petráš Antonín

16.04.2002

Typ: vládní návrh zákona

Vyšší soudní úředníci

2

Tisk: č. 11


Senát

č. 2

Otakar Motejl
(ministr spravedlnosti)

16.02.1999

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o přechodu majetku z ČR na kraje

2

Tisk: č. 241


Senát

č. 19

Pavel Mertlík
(ministr financí)

sen. Jehlička Václav
sen. Lastovecká Dagmar
sen. Čada Bohumil

27.04.2000

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o střetu zájmů

1

Tisk: č. 97062


Senát

č. 9707

Zdeněk Jičínský
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Benda Václav
sen. Lánský Egon
sen. Rychetský Pavel

01.01.1997

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o přechodu majetku

4

Tisk: č. 387


Senát

č. 17

Michal Hašek
(poslanec)

sen. Adamec Ivan
sen. Kolář Robert
sen. Pelc Miloslav

14.07.2004

Typ: tisk EU

Návrh nařízení, kterým se mění nař. EU č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu, pokud jde o jeho vztah k nař. Rady (EU) č. ../.., kterým se ECB svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřet. dohledu nad úvěr. institucemi

8

Tisk: č. N 189/08

Číslo Rady: 13682/12


Senát

č. 5

Ministerstvo financí

sen. Zvěřinová Dagmar

13.09.2012

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi

8

Tisk: č. N 190/08

Číslo Rady: 13683/12


Senát

Ministerstvo financí

sen. Zvěřinová Dagmar

13.09.2012