Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o civilním letectví

1

Tisk: č. 97014


Senát

č. 9702

Martin Říman
(ministr dopravy a spojů)

sen. Drlý Ladislav

01.01.1997

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o převodu majetku České správy letišť do vlastnictví krajů

4

Tisk: č. 283


Senát

č. 14

Jaromír Schling
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Balabán Milan
sen. Volný Jaromír

03.03.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o civilním letectví

3

Tisk: č. 296


Senát

č. 5

Jaromír Schling
(ministr dopravy a spojů)

sen. Novák Alexandr
sen. Šimonovský Milan

07.05.2002

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě

2

Tisk: č. 258


Senát

č. 20

Jaromír Schling
(ministr dopravy a spojů)

28.10.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o civilním letectví

2

Tisk: č. 232


Senát

č. 19

Jaromír Schling
(ministr dopravy a spojů)

sen. Korytář Karel
sen. Kroupa František

18.04.2000

Typ: mezinárodní smlouva

Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

11

Tisk: č. 284


Senát

č. 17

Dan Ťok
(ministr dopravy)

sen. Cieńciała Jiří
sen. Václavec Ladislav

08.06.2018

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda Chile ČR o letecké dopravě

12

Tisk: č. 54


Senát

č. 9

Dan Ťok
(ministr dopravy)
Vladimír Kremlík
(ministr dopravy)

sen. Sulovský Leopold
sen. Václavec Ladislav

18.03.2019

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o civilním letectví

9

Tisk: č. 262


Senát

č. 20

Antonín Prachař
(ministr dopravy)

sen. Bratský Petr
sen. Sykáček Jaroslav

07.04.2014

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR Kanada - letecká doprava

9

Tisk: č. 242


Senát

č. 21

Antonín Prachař
(ministr dopravy)

sen. Korytář Karel
sen. Lebeda Pavel

04.03.2014

Typ: mezinárodní smlouva

Evropsko-středom.let. doh. mezi státy EU a vl.Státu Izrael

9

Tisk: č. 243


Senát

č. 21

Antonín Prachař
(ministr dopravy)

sen. Sulovský Leopold
sen. Trpák Pavel

04.03.2014