Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pasech

6

Tisk: č. 220


Senát

č. 12

Ivan Langer
(ministr vnitra)

sen. Sehnal Vlastimil

19.03.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon - biometrické údaje

7

Tisk: č. 73


Senát

č. 7

Martin Pecina
(ministr vnitra)

sen. Vlček Václav

15.05.2009

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o cestovních dokladech

5

Tisk: č. 200


Senát

č. 9

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Brýdl Jiří
sen. Hadrava Jan
sen. Zoser Josef

02.01.2006

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

5

Tisk: č. 347


Senát

č. 12

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Janata Pavel
sen. Zoser Josef

28.04.2006

Typ: tisk EU

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společné konzulární instrukce o vízech pro diplomatické a konzulární posty vzhledem k zavedení biometrie včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracovávání žádostí o víza

5

Tisk: č. N 082/05

Číslo Rady: 10023/06


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Hadrava Jan

31.05.2006

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zakládá ,,Eurodac" pro porovnání otisku prstů za účelem účinného provádění nařízení (ES) č. [.../...]...

7

Tisk: č. N 025/07

Číslo Rady: 16934/08


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

09.12.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise:Legislativní balíček, kterým se zřizuje agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva

7

Tisk: č. K 059/07

Číslo Rady: 11709/09


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

07.07.2009

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí RADY, kterým se agentuře zřízené nařízením XX svěřují úkoly týkající se provozního řízení SIS II a VIS v oblasti působnosti hlavy VI Smlouvy o EU

7

Tisk: č. M 060/07

Číslo Rady: 11726/09


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

07.07.2009

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady týkající se žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva

7

Tisk: č. M 071/07

Číslo Rady: 13322/09


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš
sen. Töpfer Tomáš

17.09.2009

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program registrovaných cestujících (RTP)

9

Tisk: č. N 040/09

Číslo Rady: 6930/13


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

01.03.2013