Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Rámcová úml. o ochraně a rozvoji Karpat

6

Tisk: č. 335


Senát

č. 3

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Vlček Václav
sen. Štětina Jaromír

09.10.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Nagojsko-kualalumpurský doplňkový protokol

8

Tisk: č. 166


Senát

č. 14

Tomáš Chalupa
(ministr životního prostředí)

sen. Bayerová Marta
sen. Lebeda Pavel

11.08.2011

Typ: vládní návrh zákona

Plemenářský zákon

12

Tisk: č. 8


Senát

č. 4

Miroslav Toman
(ministr zemědělství)

sen. Kratochvíle Karel

26.11.2018

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o akčním plánu EU pro lesnictví

5

Tisk: č. K 084/05

Číslo Rady: 10448/06


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Schwarzenberg Karel

16.06.2006

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 155/11

Číslo Rady: 9651/18


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Orel Petr

01.06.2018

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

12

Tisk: č. K 061/12

Číslo Rady: 8219/20


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Orel Petr

25.05.2020

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2008

7

Tisk: č. K 056/07

Číslo Rady: 11505/09


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Veřovský Otakar

05.07.2009

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Souhrnná zpráva o stavu typů přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany podle článku 17 směrnice o stanovištích

7

Tisk: č. K 063/07

Číslo Rady: 12109/09


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Veřovský Otakar

19.07.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Možnosti pro vize a cíle EU v oblasti biodiverzity v období po roce 2010

7

Tisk: č. K 094/07

Číslo Rady: 5614/10


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

22.01.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020

8

Tisk: č. K 057/08

Číslo Rady: 9658/11


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Veřovský Otakar

06.05.2011