Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Návrh doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce

10

Tisk: č. J 038/10

Číslo Rady: 12081/15


Senát

č. 19

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Koliba Peter

17.09.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006 až 2010

5

Tisk: č. K 070/05

Číslo Rady: 7034/06


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Gajdůšková Alena

10.03.2006

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zdravější, jistější a sebevědomí občané: Strategie ochrany zdraví a spotřebitele

5

Tisk: č. K 021/05

Číslo Rady: 8064/05


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Tejnora Karel

18.04.2005

Typ: tisk EU

Zelená kniha - Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě - možnosti pro postup EU

6

Tisk: č. K 046/06

Číslo Rady: 11490/07


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

10.07.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS výboru a Výboru regionů - Roční politická strategie na rok 2009

6

Tisk: č. K 091/06

Číslo Rady: 6688/08


Senát

č. 13

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

20.02.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007

6

Tisk: č. N 117/06

Číslo Rady: 11380/08


Senát

č. 16

Ministerstvo zemědělství

sen. Venhodová Alena

13.07.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti

7

Tisk: č. K 002/07

Číslo Rady: 14473/08


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

27.10.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Druhý strategický přezkum energetické politiky = Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití

7

Tisk: č. K 012/07

Číslo Rady: 15944/08


Senát

č. 5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Bis Jiří
sen. Moldan Bedřich
sen. Škaloud Miroslav

19.11.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční politická strategie na rok 2010

7

Tisk: č. K 040/07

Číslo Rady: 6852/09


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

26.02.2009

Typ: tisk EU

Bílá kniha: přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci

7

Tisk: č. K 041/07

Číslo Rady: 8526/09


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

07.04.2009