Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o výkladu Úmluvy o zřízení Europolu prostřednictvím rozhodnutí Soudního dvoru ES

4

Tisk: č. 275


Senát

č. 14

Karel Čermák
(ministr spravedlnosti)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Janata Pavel
sen. Jílek Adolf

26.01.2004

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

4

Tisk: č. 400


Senát

č. 17


(ministr spravedlnosti)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Janata Pavel
sen. Jílek Adolf

21.07.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o dráhách

9

Tisk: č. 315


Senát

č. 23

Antonín Prachař
(ministr dopravy)

sen. Korytář Karel
sen. Malý Miloš

30.06.2014

Typ: tisk EU

Sdělení Komise o změně ustanovení hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství týkajících se pravomocí Soudního dvora s cílem zajistit účinnější soudní ochranu

5

Tisk: č. K 086/05

Číslo Rady: 11356/06


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Hadrava Jan

07.07.2006

Typ: tisk EU

Návrh změn statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k tomuto statutu

8

Tisk: č. N 055/08

Číslo Rady: 8787/11


Senát

č. 13

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

25.04.2011