Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

9

Tisk: č. 297


Senát

č. 24

Lubomír Zaorálek
(ministr zahraničních věcí)

sen. Grulich Tomáš
sen. Jirsa Tomáš

02.06.2014

Typ: mezinárodní smlouva

Lisabonská smlouva

6

Tisk: č. 181


Senát

č. 6

Alexandr Vondra
(místopředseda vlády)

sen. Oberfalzer Jiří
sen. Rippelová Jiřina
sen. Sefzig Luděk
sen. Volný Jaromír

29.01.2008

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva na základě článku K 3 Smlouvy o EU

4

Tisk: č. 354


Senát

č. 17

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Jílek Adolf
sen. Smutný Petr
sen. Škrabiš Emil

04.05.2004

Typ: tisk EU

Návrh Nařízení pozměňující nařízení co se týče kvality statistických údajů v kontextu s procedurou nadměrného rozpočtu

5

Tisk: č. N 010/05

Číslo Rady: 6924/05


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

09.03.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům

7

Tisk: č. K 052/07

Číslo Rady: 11060/09


Senát

č. 11

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

15.06.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie

7

Tisk: č. K 093/07

Číslo Rady: 5107/10


Senát

č. 19

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

10.01.2010