Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda o používání ustanovení Úmluvy o vzáj. pomoci v trest. věcech

6

Tisk: č. 322


Senát

č. 2

Jiří Pospíšil
(ministr spravedlnosti)

sen. Jirsa Tomáš
sen. Rippelová Jiřina

15.09.2008

Typ: jiný

Operace Island

10

Tisk: č. 91


Senát

č. 9

Martin Stropnický
(ministr obrany)

sen. Bublan František

04.06.2015

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda EU USA o letecké dopravě

8

Tisk: č. 403


Senát

č. 26

Pavel Dobeš
(ministr dopravy)

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Trpák Pavel

30.07.2012

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda EU Island k Rámc.úml.OSN o změně klimatu

10

Tisk: č. 68


Senát

č. 10

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Jirsa Tomáš
sen. Seitlová Jitka

04.05.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období 2011-2012

8

Tisk: č. K 103/08

Číslo Rady: 15608/11


Senát

č. 14

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Táborský Josef

20.10.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2012-2013

8

Tisk: č. K 196/08

Číslo Rady: 14853/12


Senát

č. 2

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Táborský Josef

12.10.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013-2014

9

Tisk: č. K 100/09

Číslo Rady: 14942/13


Senát

č. 18

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Besta Zdeněk

17.10.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2014 - 2015

9

Tisk: č. K 149/09

Číslo Rady: 14152/14


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Besta Zdeněk

10.10.2014

Typ: tisk EU

Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období let 2009-2010

7

Tisk: č. K 085/07

Číslo Rady: 14513/09


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Vondra Alexandr

21.10.2009

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 100/09

Číslo Rady: 14942/13


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Besta Zdeněk

17.10.2013