Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o hospodaření energií

10

Tisk: č. 32


Senát

č. 7

Jan Mládek
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Bradáč František
sen. Eybert Pavel

24.02.2015

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o hospodaření energií

2

Tisk: č. 339


Senát

č. 22

Miroslav Grégr
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Topolánek Mirek
sen. Čada Bohumil

04.10.2000

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o hospodaření energií

4

Tisk: č. 127


Senát

č. 9

Walter Bartoš
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Novák Alexandr
sen. Pelc Miloslav
sen. Tejnora Karel

14.07.2003

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES

8

Tisk: č. N 069/08

Číslo Rady: 12046/11


Senát

č. 14

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

24.06.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetický plán do roku 2050

8

Tisk: č. K 133/08

Číslo Rady: 18597/11


Senát

č. 23

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

16.12.2011

Typ: tisk EU

Zelená kniha: Osvětlení budoucnosti. Jak urychlit zavádění inovativních technologií osvětlení

8

Tisk: č. K 141/08

Číslo Rady: 18853/11


Senát

č. 17

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

19.12.2011

Typ: tisk EU

Zelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030

9

Tisk: č. K 057/09

Číslo Rady: 8096/13


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

03.04.2013

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady kterou se mění směrnice 96/53/ES ze dne 25. 7. 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví max. přípustné rozměry a max. přípustné hmotnosti pro vnitrostátní a mezinárodní provoz

9

Tisk: č. N 067/09

Číslo Rady: 8953/13


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Zeman Jaroslav

02.05.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030

9

Tisk: č. K 117/09

Číslo Rady: 5644/14


Senát

č. 20

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Zeman Jaroslav

24.01.2014

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky

9

Tisk: č. K 146/09

Číslo Rady: 12212/14


Senát

č. 26

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

25.07.2014