Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Knihovní zákon

3

Tisk: č. 67


Senát

č. 8

Pavel Dostál
(ministr kultury)

sen. Jehlička Václav

04.06.2001

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady na společnou organizaci obchodu s vínem a o změně některých nařízení

6

Tisk: č. N 042/06

Číslo Rady: 11361/07


Senát

č. 9

Ministerstvo zemědělství

sen. Hajda Jan
sen. Venhodová Alena

09.07.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - EU jako globální partner pro rozvoj - Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí

6

Tisk: č. K 106/06

Číslo Rady: 8403/08


Senát

č. 15

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Štětina Jaromír

21.04.2008

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví rámec Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti

7

Tisk: č. N 021/07

Číslo Rady: 16537/08


Senát

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

sen. Eybert Pavel
sen. Škaloud Miroslav

01.12.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Urychlení procesu realizace Rozvojových cílů tisíciletí - příspěvek Evropské unie

5

Tisk: č. K 023/05

Číslo Rady: 8138/05


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Oberfalzer Jiří

18.04.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Koherence politik pro rozvoj - Urychlení procesu realizace Rozvojových cílů tisíciletí

5

Tisk: č. K 022/05

Číslo Rady: 8137/05


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Oberfalzer Jiří

19.04.2005

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

5

Tisk: č. N 071/05

Číslo Rady: 7301/06


Senát

č. 15

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Venhodová Alena

15.03.2006

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro

8

Tisk: č. N 174/08

Číslo Rady: 12201/12


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

04.07.2012

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách

10

Tisk: č. N 117/10

Číslo Rady: 12259/16


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Aschenbrenner Lumír

16.09.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský sbor solidarity

11

Tisk: č. K 019/11

Číslo Rady: 15421/16


Senát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Syková Eva

13.12.2016