Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
13-
Senát
J 036/13-
Návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti
26.03.2021tisk EU140kB neníoriginál
13-
Senát
N 034/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitálním zeleném certifikátu
18.03.2021tisk EU113kB neníoriginál
13-
Senát
N 033/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)
18.03.2021tisk EU232kB neníoriginál
13-
Senát
K 032/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030
09.03.2021tisk EU753kB neníoriginál
13-
Senát
K 030/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
05.03.2021tisk EU926kB neníoriginál
13-
Senát
N 028/13-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování
05.03.2021tisk EU162kB neníoriginál
13-
Senát
K 021/13-
Zelená kniha o stárnutí Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti
02.02.2021tisk EU2391kB neníoriginál
13-
Senát
K 010/13-
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů o Evropském akčním plánu pro demokracii
04.12.2020tisk EU156kB neníoriginál
13-
Senát
K 009/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská média v digitální dekádě: Akční plán na podporu oživení a transformace
04.12.2020tisk EU314kB neníoriginál
13-
Senát
K 006/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025
17.11.2020tisk EU284kB neníoriginál
133
Senát
N 001/13-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii
30.10.2020tisk EU137kB neníoriginál
1222
Senát
254-
Zákon o podpoře kultury
07.05.2020tisk340kB podklad originál
1225
Senát
246-
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019
21.04.2020tisk9855kB podklad originál
129
Senát
76-
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2018
17.04.2019tisk4800kB podklad originál
Dokument   1. - 14. [14]