Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1310
Senát
74-
Zákon o SFDI
06.04.2021tisk325kB podklad originál
135
Senát
31-
Zákon o nouzových zásobách ropy
04.01.2021tisk348kB podklad originál
12-
Senát
N 059/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu
29.05.2020tisk EU434kB náhled originál
1225
Senát
N 058/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti
29.05.2020tisk EU491kB náhled originál
1226
Senát
K 044/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025
09.03.2020tisk EU1327kB náhled originál
12-
Senát
N 035/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
15.01.2020tisk EU383kB náhled originál
1221
Senát
N 034/12-
Pozměněný návrh nař.EP a Rady o spol.ustanoveních o Evr.fondu pro reg.rozvoj, Evr.soc.fondu plus, Fondu soudržnosti a Evr.námoř.a rybářském fondu a o fin.pravidlech pro tyto fondy a pro Azyl.a migr.fond,Fond pro vnitř.bezpečnost a pro správu hranic a víza
15.01.2020tisk EU210kB náhled originál
1210
Senát
K 013/12-
Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
31.01.2019tisk EU2765kB náhled originál
Dokument   1. - 8. [8]