Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1224
Senát
268-
Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení
01.06.2020tisk353kB podklad originál
1223
Senát
259-
Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení
14.05.2020tisk377kB podklad originál
1219
Senát
226-
Zákon o úpravách v oblasti dávek státní soc. podpory
08.04.2020tisk340kB podklad originál
1213
Senát
151-
Zákon o státní sociální podpoře
08.11.2019tisk358kB podklad originál
1211
Senát
124-
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
19.07.2019tisk263kB podklad originál
125
Senát
28-
Zákon o sociálních službách
08.01.2019tisk285kB podklad originál
124
Senát
7-
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
26.11.2018tisk322kB podklad originál
112
Senát
N 165/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU)
11.06.2018tisk EU528kB náhled originál
1118
Senát
N 156/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)
04.06.2018tisk EU684kB náhled originál
1117
Senát
N 123/11-
Návrh směrnice EP a Rady,kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993,směrnice EP a Rady 98/6/ES,směrnice EP a Rady 2005/29/ES a směrnice EP a Rady 2011/83/EU,pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
12.04.2018tisk EU468kB náhled originál
1116
Senát
J 119/11-
Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
22.03.2018tisk EU332kB náhled originál
1113
Senát
N 095/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
22.12.2017tisk EU345kB náhled originál
1113
Senát
K 086/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Akční plán EU na období 2017-2019 Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů
22.11.2017tisk EU263kB náhled originál
1111
Senát
N 068/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
19.09.2017tisk EU566kB náhled originál
11-
Senát
J 038/11-
Návrh interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv
03.05.2017tisk EU162kB náhled originál
119
Senát
K 037/11-
Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy
03.05.2017tisk EU2927kB náhled originál
119
Senát
N 036/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
28.04.2017tisk EU340kB náhled originál
115
Senát
N 021/11-
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
16.12.2016tisk EU444kB náhled originál
104
Senát
K 079/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv
18.03.2016tisk EU212kB náhled originál
Dokument   1. - 19. [19]