Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
137
Senát
N 013/13-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení odolnosti kritických subjektů
18.12.2020tisk EU266kB neníoriginál
13-
Senát
N 014/13-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148
17.12.2020tisk EU352kB neníoriginál
13-
Senát
N 011/13-
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací
11.12.2020tisk EU208kB neníoriginál
13-
Senát
N 012/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady pozměňující nařízení (EU) 2018/1862 o zřízení, fungování a využití Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, pokud jde o vkládání upozornění Europolem
10.12.2020tisk EU177kB neníoriginál
122
Senát
323-
Zákon o obalech
15.10.2020tisk491kB podklad originál
122
Senát
322-
Související zákony novelizované přijetím zákon o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
15.10.2020tisk410kB podklad originál
122
Senát
321-
Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
15.10.2020tisk962kB podklad originál
122
Senát
320-
Návrh zákona o odpadech
15.10.2020tisk1248kB podklad originál
12-
Senát
K 082/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020
08.10.2020tisk EU176kB neníoriginál
12-
Senát
K 081/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán
08.10.2020tisk EU142kB neníoriginál
12-
Senát
N 079/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azylu
28.09.2020tisk EU145kB neníoriginál
12-
Senát
N 078/12-
Pozměněný návrh nařízení EP a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání biometrických údajů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o řízení azylu a migrace] a nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o znovuusídlování]
28.09.2020tisk EU182kB neníoriginál
12-
Senát
N 077/12-
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU
28.09.2020tisk EU146kB neníoriginál
12-
Senát
N 076/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích a mění nařízení (ES) 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/817
28.09.2020tisk EU177kB neníoriginál
12-
Senát
N 075/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řízení azylu a migrace a o změně směrnice Rady (ES) 2003/109 a navrhovaného nařízení (EU) XXX/XXX [Azylový a migrační fond]
28.09.2020tisk EU238kB neníoriginál
1221
Senát
223-
Návrh o obecní policii
02.04.2020tisk408kB podklad originál
1221
Senát
194-
Změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy
31.01.2020tisk3244kB podklad originál
1215
Senát
179-
Zákon o zeměměřictví
06.01.2020tisk433kB podklad originál
12-
Senát
162-
Stanovisko k VZ NKÚ
26.11.2019tisk2092kB podklad originál
1214
Senát
153-
Zákon o právu na digitální služby
18.11.2019tisk597kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [29]
Strana   1 [2]