Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
127
Senát
K 002/12-
Sdělení Komise Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
29.11.2018tisk EU1328kB náhled originál
114
Senát
N 159/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
05.06.2018tisk EU633kB náhled originál
1118
Senát
N 155/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
01.06.2018tisk EU564kB náhled originál
11-
Senát
N 151/11-
Návrh nař. EP a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány čs v rámci spol. země. politiky(strategické plány SZP) a finan. Evr. země. záručním fondem(EZZF) a Evr. země. fondem pro rozvoj venkova(EZFRV)
01.06.2018tisk EU1090kB náhled originál
1118
Senát
N 150/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
01.06.2018tisk EU893kB náhled originál
11-
Senát
N 152/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a další
01.06.2018tisk EU590kB náhled originál
1117
Senát
N 154/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
29.05.2018tisk EU388kB náhled originál
1117
Senát
N 146/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla
18.05.2018tisk EU498kB náhled originál
1116
Senát
N 132/11-
Návrh nař. EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nař. (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směr. 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí] a další
03.05.2018tisk EU689kB náhled originál
1116
Senát
N 120/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
13.04.2018tisk EU449kB náhled originál
1113
Senát
N 111/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)
02.02.2018tisk EU548kB náhled originál
11-
Senát
K 109/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství
19.01.2018tisk EU732kB náhled originál
1113
Senát
K 108/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
18.01.2018tisk EU615kB náhled originál
1112
Senát
K 087/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Budoucnost potravinářství a zemědělství
01.12.2017tisk EU1995kB náhled originál
1114
Senát
N 084/11-
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č.715/2007
10.11.2017tisk EU470kB náhled originál
1112
Senát
N 083/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
10.11.2017tisk EU258kB náhled originál
Dokument   1. - 16. [16]