Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
13-
Senát
K 035/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro rozvoj ekologické produkce
25.03.2021tisk EU232kB neníoriginál
1310
Senát
K 026/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu - nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
25.02.2021tisk EU148kB neníoriginál
137
Senát
J 017/13-
Pracovní dokument útvarů Komise Doporučení Komise pro český Strategický plán SZP
22.12.2020tisk EU809kB neníoriginál
1210
Senát
K 084/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek
16.10.2020tisk EU1024kB neníoriginál
12-
Senát
N 083/12-
Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. EP a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
14.10.2020tisk EU131kB neníoriginál
122
Senát
K 060/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
26.05.2020tisk EU348kB náhled originál
1227
Senát
K 061/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
25.05.2020tisk EU405kB náhled originál
1225
Senát
K 047/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
11.03.2020tisk EU355kB náhled originál
1224
Senát
N 043/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
04.03.2020tisk EU492kB náhled originál
1221
Senát
K 032/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu
11.12.2019tisk EU417kB náhled originál
12-
Senát
K 030/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu - vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii
20.06.2019tisk EU508kB náhled originál
1212
Senát
J 029/12-
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030
20.06.2019tisk EU204kB náhled originál
1210
Senát
K 023/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
15.04.2019tisk EU509kB náhled originál
1210
Senát
K 020/12-
Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
10.04.2019tisk EU241kB náhled originál
1210
Senát
K 018/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
20.03.2019tisk EU273kB náhled originál
127
Senát
K 002/12-
Sdělení Komise Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
29.11.2018tisk EU1328kB náhled originál
114
Senát
N 159/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
05.06.2018tisk EU633kB náhled originál
1118
Senát
N 155/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
01.06.2018tisk EU564kB náhled originál
11-
Senát
N 152/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a další
01.06.2018tisk EU590kB náhled originál
11-
Senát
N 151/11-
Návrh nař. EP a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány čs v rámci spol. země. politiky(strategické plány SZP) a finan. Evr. země. záručním fondem(EZZF) a Evr. země. fondem pro rozvoj venkova(EZFRV)
01.06.2018tisk EU1090kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [31]
Strana   1 [2]