Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
12-
Senát
K 009/12-
Sdělení Komise EP,Evropské radě,Radě,Evropské centrální bance,EHSV,Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
21.12.2018tisk EU264kB náhled originál
124
Senát
17-
Informace z jednání ER ve dnech 13. a 14. prosince 2018
17.12.2018tisk468kB podklad originál
12-
Senát
K 007/12-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup"
13.12.2018tisk EU258kB náhled originál
12-
Senát
K 006/12-
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán proti dezinformacím
12.12.2018tisk EU265kB náhled originál
123
Senát
14-
Informace vlády o mimořádném jednání ER
03.12.2018tisk798kB podklad originál
123
Senát
13-
Zasedání ER 13. a 14. 12. 2018
26.11.2018tisk362kB podklad originál
113
Senát
343-
Zasedání ER - závěry
31.10.2018tisk423kB podklad originál
11-
Senát
K 186/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU
26.10.2018tisk EU257kB náhled originál
11-
Senát
K 185/11-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o používání zásad subsidiarity a proporcionality
26.10.2018tisk EU280kB náhled originál
11-
Senát
K 187/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2019 Plníme sliby a připravujeme se na budoucnost
26.10.2018tisk EU205kB náhled originál
11-
Senát
K 184/11-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
26.10.2018tisk EU881kB náhled originál
1118
Senát
327-
Zasedání ER 18.10.2018
12.10.2018tisk371kB podklad originál
114
Senát
N 182/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
17.09.2018tisk EU316kB náhled originál
1116
Senát
307-
Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28. - 29. června
02.07.2018tisk551kB podklad originál
114
Senát
N 173/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
15.06.2018tisk EU605kB náhled originál
11-
Senát
N 175/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
15.06.2018tisk EU581kB náhled originál
11-
Senát
N 174/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
15.06.2018tisk EU546kB náhled originál
1118
Senát
N 164/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
11.06.2018tisk EU652kB náhled originál
1118
Senát
N 157/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Horizont Evropa - rámcový program pro výzkum a inovace, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření
08.06.2018tisk EU521kB náhled originál
11-
Senát
J 158/11-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa
08.06.2018tisk EU422kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [88]
Strana   1 [5]