Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
12-
Senát
K 069/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příprava na změny Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
10.07.2020tisk EU144kB neníoriginál
1227
Senát
311-
Informace o jednání ER 1. a 2. řijna 2020
06.07.2020tisk498kB podklad originál
1227
Senát
K 066/12-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
01.07.2020tisk EU687kB neníoriginál
1225
Senát
273-
Zpráva o vývoji EU v roce 2019
10.06.2020tisk939kB podklad originál
1224
Senát
K 048/12-
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika Východního partnerství po roce 2020 Posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny
19.03.2020tisk EU304kB náhled originál
1224
Senát
K 038/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení procesu přistoupení - přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán
06.02.2020tisk EU205kB náhled originál
1221
Senát
196-
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2019
04.02.2020tisk611kB podklad originál
12-
Senát
K 037/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2020 Unie, která si klade vyšší cíle
30.01.2020tisk EU261kB náhled originál
1215
Senát
185-
Zasedání ER 12. - 13. prosince 2019
07.01.2020tisk492kB podklad originál
1214
Senát
164-
Zasedání ER (12. a 13. prosince 2019) - komentovaný návrh pořadu jednání
09.12.2019tisk533kB podklad originál
1212
Senát
K 031/12-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
16.07.2019tisk EU852kB náhled originál
1210
Senát
103-
Závěry ze zasedání ER
26.06.2019tisk411kB podklad originál
129
Senát
93-
Informace vlády ČR o výsledcích summitu EU - Čína
05.06.2019tisk10664kB podklad originál
1210
Senát
95-
Zpráva o vývoji EU v roce 2018
03.06.2019tisk837kB podklad originál
12-
Senát
K 027/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii
29.05.2019tisk EU255kB náhled originál
1212
Senát
K 026/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
29.05.2019tisk EU780kB náhled originál
129
Senát
87-
Prohlášení ze Sibiu
24.05.2019tisk192kB podklad originál
128
Senát
75-
Informace vláda o zasedání ER 10. dubna 2019
17.04.2019tisk399kB podklad originál
1212
Senát
K 024/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
15.04.2019tisk EU294kB náhled originál
1210
Senát
N 019/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
29.03.2019tisk EU163kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [112]
Strana   1 [6]