Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
11-
Senát
343-
Zasedání ER - závěry
31.10.2018tisk423kB podklad originál
11-
Senát
K 185/11-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o používání zásad subsidiarity a proporcionality
26.10.2018tisk EU280kB náhled originál
11-
Senát
K 187/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2019 Plníme sliby a připravujeme se na budoucnost
26.10.2018tisk EU205kB náhled originál
11-
Senát
K 184/11-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
26.10.2018tisk EU881kB náhled originál
11-
Senát
K 186/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU
26.10.2018tisk EU257kB náhled originál
1118
Senát
327-
Zasedání ER 18.10.2018
12.10.2018tisk371kB podklad originál
11-
Senát
N 182/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
17.09.2018tisk EU316kB náhled originál
1116
Senát
307-
Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28. - 29. června
02.07.2018tisk551kB podklad originál
11-
Senát
N 175/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
15.06.2018tisk EU581kB náhled originál
11-
Senát
N 173/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
15.06.2018tisk EU605kB náhled originál
11-
Senát
N 174/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
15.06.2018tisk EU546kB náhled originál
1118
Senát
N 164/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
11.06.2018tisk EU652kB náhled originál
1118
Senát
N 157/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Horizont Evropa - rámcový program pro výzkum a inovace, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření
08.06.2018tisk EU521kB náhled originál
11-
Senát
J 158/11-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa
08.06.2018tisk EU422kB náhled originál
1116
Senát
271-
Fiskální pakt
02.05.2018tisk2225kB podklad originál
1116
Senát
266-
Zpráva o vývoji EU v roce 2017
24.04.2018tisk864kB podklad originál
1116
Senát
K 127/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018
19.04.2018tisk EU277kB náhled originál
1113
Senát
253-
Závěry a pokyny z ER 22. - 23. 3.
26.03.2018tisk467kB podklad originál
1115
Senát
J 114/11-
Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
12.02.2018tisk EU989kB náhled originál
1113
Senát
234-
Zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2017
07.02.2018tisk458kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [82]
Strana   1 [5]
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0