Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
12-
Senát
K 031/12-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
16.07.2019tisk EU852kB náhled originál
1210
Senát
103-
Závěry ze zasedání ER
26.06.2019tisk411kB podklad originál
129
Senát
93-
Informace vlády ČR o výsledcích summitu EU - Čína
05.06.2019tisk10664kB podklad originál
1210
Senát
95-
Zpráva o vývoji EU v roce 2018
03.06.2019tisk837kB podklad originál
12-
Senát
K 027/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii
29.05.2019tisk EU255kB náhled originál
12-
Senát
K 026/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
29.05.2019tisk EU780kB náhled originál
129
Senát
87-
Prohlášení ze Sibiu
24.05.2019tisk192kB podklad originál
128
Senát
75-
Informace vláda o zasedání ER 10. dubna 2019
17.04.2019tisk399kB podklad originál
12-
Senát
K 024/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
15.04.2019tisk EU294kB náhled originál
1210
Senát
N 019/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
29.03.2019tisk EU163kB náhled originál
128
Senát
55-
Závěry z jednání ER 21. - 22. března 2019
27.03.2019tisk556kB podklad originál
128
Senát
48-
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2018
06.03.2019tisk456kB podklad originál
126
Senát
36-
Zákon o úpravě vztahů po vystoupení UK z EU
29.01.2019tisk305kB podklad originál
126
Senát
K 009/12-
Sdělení Komise EP,Evropské radě,Radě,Evropské centrální bance,EHSV,Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
21.12.2018tisk EU264kB náhled originál
124
Senát
17-
Informace z jednání ER ve dnech 13. a 14. prosince 2018
17.12.2018tisk468kB podklad originál
12-
Senát
K 007/12-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup"
13.12.2018tisk EU258kB náhled originál
126
Senát
K 006/12-
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán proti dezinformacím
12.12.2018tisk EU265kB náhled originál
123
Senát
14-
Informace vlády o mimořádném jednání ER
03.12.2018tisk798kB podklad originál
123
Senát
13-
Zasedání ER 13. a 14. 12. 2018
26.11.2018tisk362kB podklad originál
129
Senát
88-
ER 20. a 21. června 2019 - komentovaný návrh pořadu jednání
24.05.2018tisk374kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [102]
Strana   1 [6]