Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1116
Senát
307-
Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28. - 29. června
02.07.2018tisk551kB podklad originál
11-
Senát
N 164/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
11.06.2018tisk EU652kB náhled originál
11-
Senát
N 157/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Horizont Evropa - rámcový program pro výzkum a inovace, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření
08.06.2018tisk EU521kB náhled originál
11-
Senát
J 158/11-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa
08.06.2018tisk EU422kB náhled originál
1116
Senát
271-
Fiskální pakt
02.05.2018tisk2225kB podklad originál
1116
Senát
266-
Zpráva o vývoji EU v roce 2017
24.04.2018tisk864kB podklad originál
1116
Senát
K 127/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018
19.04.2018tisk EU277kB náhled originál
1113
Senát
253-
Závěry a pokyny z ER 22. - 23. 3.
26.03.2018tisk467kB podklad originál
1115
Senát
J 114/11-
Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
12.02.2018tisk EU989kB náhled originál
1113
Senát
K 113/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
07.02.2018tisk EU290kB náhled originál
1113
Senát
234-
Zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2017
07.02.2018tisk458kB podklad originál
1115
Senát
K 112/11-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období
02.02.2018tisk EU178kB náhled originál
11-
Senát
J 107/11-
Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
18.01.2018tisk EU295kB náhled originál
11-
Senát
J 106/11-
Návrh doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce
18.01.2018tisk EU272kB náhled originál
1113
Senát
K 105/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání
18.01.2018tisk EU227kB náhled originál
11-
Senát
J 096/11-
Návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky
22.12.2017tisk EU450kB náhled originál
1111
Senát
214-
Zasedání Evropské rady (14. prosince 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání
29.11.2017tisk447kB podklad originál
11-
Senát
K 079/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise 2018 Agenda pro jednotnější, silnější a demokratičtější Evropu
27.10.2017tisk EU235kB náhled originál
1110
Senát
203-
Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání
21.09.2017tisk462kB podklad originál
1111
Senát
N 069/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
19.09.2017tisk EU336kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [72]
Strana   1 [4]
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0