Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
125
Senát
32-
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
15.01.2019tisk614kB podklad originál
112
Senát
339-
Zákon o ochranných známkách
19.10.2018tisk497kB podklad originál
1116
Senát
297-
Zákon o daních z příjmů
25.06.2018tisk284kB podklad originál
1114
Senát
256-
Novela zákona o vývozu a dovozu zboží
03.04.2018tisk268kB podklad originál
1115
Senát
241-
Dohoda o partnerství mezi EU a ES pro atomovou energii a Arménií
21.02.2018tisk7951kB podklad originál
1116
Senát
239-
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
20.02.2018tisk1105kB podklad originál
119
Senát
174-
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
24.07.2017tisk467kB podklad originál
118
Senát
106-
Výpověď smlouvy mezi ČR a Brit. Panenskými ostrovy
05.05.2017tisk894kB podklad originál
115
Senát
56-
Zákon o podporovaných zdrojích energie
13.02.2017tisk500kB podklad originál
113
Senát
9-
Zákon o DPH
18.11.2016tisk497kB podklad originál
10-
Senát
K 119/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh - na cestě k evropské gigabitové společnosti
19.09.2016tisk EU362kB náhled originál
10-
Senát
N 117/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách
16.09.2016tisk EU497kB náhled originál
10-
Senát
N 116/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
16.09.2016tisk EU600kB náhled originál
103
Senát
N 115/10-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)
15.09.2016tisk EU2207kB náhled originál
102
Senát
N 100/10-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
22.07.2016tisk EU426kB náhled originál
10-
Senát
N 101/10-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz
18.07.2016tisk EU185kB náhled originál
10-
Senát
N 093/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
31.05.2016tisk EU300kB neníoriginál
1026
Senát
K 081/10-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí
07.04.2016tisk EU231kB náhled originál
10-
Senát
K 076/10-
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2016
01.03.2016tisk EU1469kB neníoriginál
10-
Senát
N 068/10-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
29.01.2016tisk EU391kB neníoriginál
Dokument   1. - 20. [36]
Strana   1 [2]