Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
114
Senát
N 177/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
13.09.2018tisk EU228kB náhled originál
1118
Senát
N 153/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace
29.05.2018tisk EU1000kB náhled originál
1116
Senát
N 141/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
08.05.2018tisk EU455kB náhled originál
1117
Senát
N 131/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
27.04.2018tisk EU362kB náhled originál
1117
Senát
N 129/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
17.04.2018tisk EU368kB náhled originál
1116
Senát
N 122/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
12.04.2018tisk EU559kB náhled originál
11-
Senát
N 121/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
11.04.2018tisk EU239kB náhled originál
11-
Senát
N 118/11-
Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb
22.03.2018tisk EU401kB náhled originál
1116
Senát
N 117/11-
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
22.03.2018tisk EU260kB náhled originál
11-
Senát
N 104/11-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty
19.01.2018tisk EU239kB náhled originál
1114
Senát
N 103/11-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky
19.01.2018tisk EU255kB náhled originál
1112
Senát
223-
Závěry a pokyny Evropské rady ze 14. a 15. prosince 2017
04.01.2018tisk651kB podklad originál
1114
Senát
N 088/11-
Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty
05.12.2017tisk EU346kB náhled originál
11-
Senát
N 076/11-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a jednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy
05.10.2017tisk EU295kB náhled originál
1112
Senát
N 075/11-
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani
05.10.2017tisk EU197kB náhled originál
1111
Senát
N 072/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii
15.09.2017tisk EU298kB náhled originál
1111
Senát
N 073/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
13.09.2017tisk EU538kB náhled originál
1112
Senát
K 067/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace
13.09.2017tisk EU186kB náhled originál
1110
Senát
N 060/11-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat
27.06.2017tisk EU482kB náhled originál
116
Senát
N 029/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)
16.01.2017tisk EU401kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [49]
Strana   1 [3]