Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1117
Senát
281-
Dohoda o ukončení platnosti Dohody ČR Polsko z 16. 7. 1993
04.06.2018tisk2512kB podklad originál
1116
Senát
274-
Protokol k Dohodě mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci
07.05.2018tisk7906kB podklad originál
1116
Senát
264-
Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
16.04.2018tisk403kB podklad originál
1113
Senát
230-
Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně a bezpečnosti při sportovních akcích
22.01.2018tisk5005kB podklad originál
11-
Senát
201-
Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
18.09.2017tisk368kB podklad originál
1022
Senát
229-
Zákon o státní službě
14.03.2016tisk307kB podklad originál
1014
Senát
132-
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
19.10.2015tisk308kB podklad originál
920
Senát
K 117/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030
24.01.2014tisk EU353kB náhled originál
9-
Senát
N 118/09-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES
24.01.2014tisk EU240kB náhled originál
9-
Senát
N 067/09-
Návrh směrnice EP a Rady kterou se mění směrnice 96/53/ES ze dne 25. 7. 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví max. přípustné rozměry a max. přípustné hmotnosti pro vnitrostátní a mezinárodní provoz
02.05.2013tisk EU325kB náhled originál
9-
Senát
N 025/09-
Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice EP a Rady 2012/34/EU ze dne 21. 11. 2012 o vytvoření jednotného evrop. žel. prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostát. služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení žel. infrastruktury
06.02.2013tisk EU332kB náhled originál
9-
Senát
N 029/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků
06.02.2013tisk EU265kB náhled originál
9-
Senát
N 028/09-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění)
06.02.2013tisk EU644kB náhled originál
9-
Senát
N 024/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici
06.02.2013tisk EU308kB náhled originál
9-
Senát
N 027/09-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)
06.02.2013tisk EU940kB náhled originál
9-
Senát
N 026/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004
06.02.2013tisk EU799kB náhled originál
911
Senát
K 023/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o "Čtvrtém železničním balíčku - dokončení jednotného evropského železničního prostoru na podporu evropské konkurenceschopnosti a růstu"
01.02.2013tisk EU249kB náhled originál
911
Senát
K 005/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit fungování vnitřního trhu s energií
16.11.2012tisk EU376kB náhled originál
85
Senát
K 194/08-
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti ("zátěžových testech") jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících
04.10.2012tisk EU378kB náhled originál
85
Senát
K 188/08-
Sdělení Komise Zavádění evropské služby elektronického mýtného
04.09.2012tisk EU248kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [21]
Strana   1 [2]
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0