Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
11-
Senát
N 149/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty
31.05.2018tisk EU483kB náhled originál
1117
Senát
J 140/11-
Návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním
04.05.2018tisk EU273kB náhled originál
1113
Senát
N 110/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU
02.02.2018tisk EU417kB náhled originál
1115
Senát
K 097/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU
12.01.2018tisk EU231kB náhled originál
1111
Senát
K 061/11-
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán "Jedno zdraví" proti antimikrobiální rezistenci (AMR)
07.07.2017tisk EU299kB náhled originál
11-
Senát
K 053/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání
01.06.2017tisk EU236kB náhled originál
11-
Senát
J 054/11-
Návrh doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů
01.06.2017tisk EU240kB náhled originál
1110
Senát
K 052/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života
01.06.2017tisk EU245kB náhled originál
118
Senát
N 051/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU
01.06.2017tisk EU688kB náhled originál
11-
Senát
K 028/11-
Zpráva Komise EP, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice EP a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci
06.01.2017tisk EU208kB náhled originál
11-
Senát
K 019/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský sbor solidarity
13.12.2016tisk EU208kB náhled originál
118
Senát
K 018/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investice do evropské mládeže
13.12.2016tisk EU211kB náhled originál
11-
Senát
K 020/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování a modernizace vzdělávání
13.12.2016tisk EU181kB náhled originál
102
Senát
298-
Petice "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava"
16.06.2016tisk4952kB podklad originál
1024
Senát
264-
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
02.05.2016tisk626kB podklad originál
1019
Senát
193-
Zákon o vysokých školách
09.02.2016tisk1099kB podklad originál
1010
Senát
85-
Národní program reforem
26.05.2015tisk2160kB podklad originál
919
Senát
197-
Dohoda o zřízení EMBL
28.11.2013tisk5405kB podklad originál
9-
Senát
146-
Dohoda o zřízení EMBL
30.07.2013tisk5059kB podklad originál
94
Senát
18-
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
02.01.2013tisk251kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [20]
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0