Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1116
Senát
J 130/11-
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018
23.05.2018tisk EU178kB náhled originál
1113
Senát
K 094/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Evropský ministr hospodářství a financí
12.12.2017tisk EU722kB náhled originál
1114
Senát
N 093/11-
Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
12.12.2017tisk EU377kB náhled originál
1114
Senát
N 092/11-
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech
12.12.2017tisk EU238kB náhled originál
1112
Senát
K 085/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu n rok 2018
23.11.2017tisk EU320kB náhled originál
1110
Senát
J 064/11-
Diskusní dokument o budoucnosti financí EU
11.07.2017tisk EU2166kB náhled originál
1110
Senát
J 057/11-
Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie
02.06.2017tisk EU1230kB náhled originál
118
Senát
J 039/11-
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017
23.05.2017tisk EU170kB náhled originál
117
Senát
127-
Národní program reforem ČR 2017
11.05.2017tisk2195kB podklad originál
117
Senát
122-
Zákon o pohřebnictví
09.05.2017tisk667kB podklad originál
117
Senát
96-
Konvergenční program - Duben 2017
28.04.2017tisk1317kB podklad originál
11-
Senát
K 035/11-
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2017
27.03.2017tisk EU1098kB náhled originál
114
Senát
K 002/11-
Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017
18.11.2016tisk EU268kB náhled originál
105
Senát
N 118/10-
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
15.09.2016tisk EU167kB náhled originál
1025
Senát
274-
Zákon o o důchodovém pojištění II.
19.05.2016tisk586kB podklad originál
1024
Senát
211-
Sml.mezi ČR a Rakouskou rep.o spolupr.v obl.zdr.záchr.služby
29.02.2016tisk1956kB podklad originál
1016
Senát
160-
Zákon o loteriích
20.11.2015tisk408kB podklad originál
1010
Senát
101-
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
26.06.2015tisk419kB podklad originál
109
Senát
87-
Zákon o ochraně veřejného zdraví
02.06.2015tisk620kB podklad originál
108
Senát
66-
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
21.04.2015tisk291kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [36]
Strana   1 [2]