Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1026
Senát
290-
Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
16.06.2016tisk650kB podklad originál
1024
Senát
261-
Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
02.05.2016tisk491kB podklad originál
1021
Senát
228-
Zákon o státních svátcích
14.03.2016tisk274kB podklad originál
1024
Senát
216-
Změny Protok. k Úml. o dálkovém znečišťování ovzduší
07.03.2016tisk29637kB podklad originál
1020
Senát
202-
Zákon o podporovaných zdrojích energie
18.02.2016tisk478kB podklad originál
1018
Senát
175-
Zákon o silničním provozu
18.12.2015tisk584kB podklad originál
1019
Senát
170-
Zpráva o ŽP v roce 2014
09.12.2015tisk13103kB podklad originál
1019
Senát
129-
Zákon o regulaci reklamy - senátní návrh
12.10.2015tisk363kB podklad originál
1017
Senát
125-
Autorský zákon - senátní návrh
23.09.2015tisk357kB podklad originál
107
Senát
42-
Zákon o právu na informace o životním prostředí
24.02.2015tisk294kB podklad originál
107
Senát
3-
Zpráva o živ. prostředí ČR 2013
08.12.2014tisk10029kB podklad originál
922
Senát
252-
Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
19.03.2014tisk4664kB podklad originál
921
Senát
222-
Změna přílohy A úmluvy o perzistentních organických polutantech
28.01.2014tisk582kB podklad originál
921
Senát
208-
Změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
09.01.2014tisk5425kB podklad originál
919
Senát
192-
Zpráva o životním prostředí v roce 2012
20.11.2013tisk12297kB podklad originál
912
Senát
139-
Zákon o místních poplatcích
29.07.2013tisk262kB podklad originál
910
Senát
88-
Zákon o nakládání s těžebním odpadem
24.04.2013tisk277kB podklad originál
99
Senát
81-
Zákon o cestovních dokladech
16.04.2013tisk251kB podklad originál
825
Senát
399-
Zákon o rozpočtovém určení daní
23.07.2012tisk266kB podklad originál
825
Senát
396-
Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
23.07.2012tisk392kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [25]
Strana   1 [2]