Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
9-
Senát
N 122/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování
03.02.2014tisk EU617kB náhled originál
922
Senát
N 121/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU
03.02.2014tisk EU700kB náhled originál
919
Senát
K 103/09-
Sdělení Komise Roční analýza růstu 2014
19.11.2013tisk EU424kB náhled originál
919
Senát
N 102/09-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek
08.11.2013tisk EU277kB náhled originál
918
Senát
K 096/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie
09.10.2013tisk EU391kB náhled originál
9-
Senát
J 094/09-
Doporučení Komise ze dne 11.9.2013 o konzistentních povinnostech nediskriminace a metodikách výpočtu nákladů s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zlepšit podmínky pro investice do širokopásmového připojení
12.09.2013tisk EU467kB náhled originál
918
Senát
N 093/09-
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evrop. trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nař. (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012
12.09.2013tisk EU797kB náhled originál
9-
Senát
N 088/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách
07.08.2013tisk EU515kB náhled originál
917
Senát
N 087/09-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES
07.08.2013tisk EU1113kB náhled originál
917
Senát
N 084/09-
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a postup pro řešení problémů úvěr. institucí a některých invest. podniků v rámci jednotného mechanismu pro řeš. problémů a fondu pro řešení problémů bank a mění nař. EP a Rady (EU) č. 1093/2010
16.07.2013tisk EU974kB náhled originál
912
Senát
K 062/09-
Zelená kniha Dlouhodobé financování evropské ekonomiky
12.04.2013tisk EU369kB náhled originál
912
Senát
N 053/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací
27.03.2013tisk EU399kB náhled originál
9-
Senát
69-
Zákon o odpadech
27.03.2013tisk574kB podklad originál
911
Senát
K 054/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost
26.03.2013tisk EU279kB náhled originál
9-
Senát
K 055/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Koordinace ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky
26.03.2013tisk EU260kB náhled originál
911
Senát
N 032/09-
Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí
15.02.2013tisk EU517kB náhled originál
911
Senát
K 011/09-
Sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse
30.11.2012tisk EU556kB náhled originál
8-
Senát
K 192/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Plán ustavení bankovní unie
18.09.2012tisk EU271kB náhled originál
85
Senát
N 189/08-
Návrh nařízení, kterým se mění nař. EU č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu, pokud jde o jeho vztah k nař. Rady (EU) č. ../.., kterým se ECB svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřet. dohledu nad úvěr. institucemi
13.09.2012tisk EU273kB náhled originál
8-
Senát
N 190/08-
Návrh nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi
13.09.2012tisk EU405kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [36]
Strana   1 [2]