Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
5-
Senát
K 095/05-
Sdělení Komise Hodnotící zpráva o stavu připravenosti Bulharské republiky a Rumunska na členství v Evropské unii
02.10.2006tisk EU301kB náhled originál
5-
Senát
K 085/05-
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu_Směrem k udržitelnému evropskému odvětví vína
26.06.2006tisk EU195kB náhled originál
5-
Senát
K 084/05-
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o akčním plánu EU pro lesnictví
16.06.2006tisk EU127kB náhled originál
5-
Senát
M 076/05-
Návrh společného postoje Rady o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska a o zrušení společného postoje
06.04.2006tisk EU60kB náhled originál
5-
Senát
K 056/05-
Sdělení Komise Západní Balkán na cestě do EU upevňování stability a zvyšování prosperity
31.01.2006tisk EU187kB náhled originál
59
Senát
211-
Zákon o rostlinolékařské péči
02.01.2006tisk230kB náhled originál
5-
Senát
K 052/05-
Sdělení Komise:Strategický dokument o rozšíření 2005
15.11.2005tisk EU344kB náhled originál
58
Senát
175-
Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
08.11.2005tisk88kB náhled originál
58
Senát
179-
Zákon o vodovodech a kanalizacích
08.11.2005tisk228kB náhled originál
58
Senát
161-
Zákon o svobodném přístupu k informacím
01.11.2005tisk103kB náhled originál
5-
Senát
K 049/05-
Sdělení Komise Ucelená monitorovací zpráva o stavu připravenosti Bulharska a Rumunska na členství v EU
27.10.2005tisk EU280kB náhled originál
510
Senát
K 048/05-
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Spolupráce mezi EU a Palestinou po stažení, pokrok směrem k vytvoření dvou států
20.10.2005tisk EU198kB náhled originál
5-
Senát
K 051/05-
Návrh pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich
20.10.2005tisk EU143kB náhled náhled origináloriginál
5-
Senát
N 037/05-
Návrh rozhodnutí Rady o strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova 2007 až 2013
08.07.2005tisk EU178kB náhled originál
5-
Senát
K 033/05-
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Dialog mezi občanskou společností EU a kandidátských zemí
06.07.2005tisk EU164kB náhled originál
57
Senát
N 034/05-
Návrh nařízení o společné organizaci trhů v odvětví cukru
27.06.2005tisk EU938kB náhled originál
57
Senát
99-
Přistoupení Bulharska a Rumunska k EU
20.06.2005tiskNaNkB náhled originál
5-
Senát
K 029/05-
Dokument EU: Sdělení Komise o připravenosti Srbska a Černé hory k jednání o Dohodě o stabilizaci a přidružení s EU
17.05.2005tisk EU135kB náhled originál
Dokument   1. - 18. [18]