Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
811
Senát
157-
Zákon o ČT
19.07.2011tisk322kB náhled originál
720
Senát
275-
Zákon o ČT
20.04.2010tisk38kB náhled originál
6-
Senát
N 090/06-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček
19.02.2008tisk EU615kB náhled origináloriginál
614
Senát
K 074/06-
Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů - Evropský strategický plán pro energ. technologie ( Plán Set)
23.11.2007tisk EU185kB náhled originál
6-
Senát
K 031/06-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu,Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora solidarity mezi generacemi
16.05.2007tisk EU476kB náhled náhled origináloriginál
6-
Senát
K 027/06-
Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor : Nové perspektivy
11.04.2007tisk EU356kB náhled origináloriginál
52
Senát
N 103/05-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut
07.11.2006tisk EU397kB náhled originál
5-
Senát
K 099/05-
Sdělení Komise Demografická budoucnost Evropy_ od výzvy k příležitosti
17.10.2006tisk EU290kB náhled originál
5-
Senát
N 097/05-
Plnění lisabonského programu Společenství Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání
11.10.2006tisk EU249kB náhled originál
5-
Senát
K 083/05-
Sdělení Komise Evropské radě další kroky k vytvoření Evropského technologického institutu
13.06.2006tisk EU179kB náhled originál
5-
Senát
K 070/05-
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006 až 2010
10.03.2006tisk EU200kB náhled originál
512
Senát
K 068/05-
Sdělení Komise Evropské radě: Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost Vlajková loď znalostí: Evropský technologický institut
02.03.2006tisk EU177kB náhled originál
510
Senát
194-
Evropská charta regionálních či menšinových jazyků
16.12.2005tiskNaNkB náhled originál
5-
Senát
K 053/05-
Sdělení Komise:Příspěvek Komise k období reflexe a době po něm následující: Plán D pro demokracii, dialog a diskusi
23.11.2005tisk EU299kB náhled originál
58
Senát
159-
Zákon o regulaci reklamy
01.11.2005tisk117kB náhled originál
5-
Senát
N 040/05-
Návrh Evropského parlamentu a Rady o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogové závislosti
14.09.2005tisk EU357kB náhled originál
5-
Senát
N 038/05-
Návrh rozhodnutí Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
17.06.2005tisk EU675kB náhled originál
5-
Senát
K 031/05-
Sdělení Komise Radě o evropských politikách týkajících se mládeže
02.06.2005tisk EU260kB náhled originál
5-
Senát
N 025/05-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007-2013 program ,, Občané pro Evropu " k podpoře aktivního evropského občanství
21.04.2005tisk EU371kB náhled originál
57
Senát
N 015/05-
Sedmý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) a pro Euratom (2007-2011)
15.04.2005tisk EU1178kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [40]
Strana   1 [2]