Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
52
Senát
N 087/05-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
19.07.2006tisk EU226kB náhled originál
512
Senát
355-
Změna Ústavy ČR
11.05.2006tisk27kB náhled originál
5-
Senát
K 078/05-
Sdělení Komise Pokyny pro vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
26.04.2006tisk EU131kB náhled originál
512
Senát
N 077/05-
Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu
13.04.2006tisk EU640kB náhled originál
5-
Senát
N 059/05-
Návrh o vykonávání hlasovacích práv akcionáři společností se sídlem v člen.státě a jejichž akcie jsou přijaty k obchodování
11.01.2006tisk EU200kB náhled náhled origináloriginál
59
Senát
221-
Zákon o sjednocením dozoru nad finančním trhem
10.01.2006tisk693kB náhled originál
5-
Senát
K 060/05-
Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES
09.01.2006tisk EU191kB náhled náhled origináloriginál
515
Senát
N 044/05-
Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o změně směrnice Rady 93/13/ES (předložený Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES)
13.10.2005tisk EU600kB náhled originál
5-
Senát
N 041/05-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytování veřejných služeb v odvětví elektronických komunikací, kterou se mění směrnice 2002/58/ES
28.09.2005tisk EU232kB náhled originál
58
Senát
135-
Přistoupení k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků
01.09.2005tisk2349kB náhled originál
56
Senát
81-
Zákon o ochraně hospodářské soutěže
23.05.2005tisk147kB náhled originál
56
Senát
70-
Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní
23.05.2005tisk40kB náhled originál
57
Senát
K 028/05-
Zelená kniha o politice v oblasti finančních služeb 2005-2010
12.05.2005tisk EU679kB náhled originál
5-
Senát
N 012/05-
Novela směrnice o vyměřování DPH
18.03.2005tisk EU202kB náhled originál
55
Senát
47-
Konkurs a vyrovnání - senátní návrh
17.03.2005tisk1670kB náhled originál
56
Senát
41-
Dohoda o spolupráci mezi EU - Švýcarskem v boji proti podvodům
10.03.2005tisk250kB náhled originál
54
Senát
13-
Referendum o Ústavě EU - senátní návrh
13.01.2005tisk112kB náhled originál
418
Senát
449-
Zákon o daních z příjmů
12.11.2004tisk321kB náhled originál
418
Senát
443-
Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní
12.11.2004tisk29kB náhled originál
418
Senát
416-
Zákon o kontrole vývozu zboží
07.10.2004tisk123kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [41]
Strana   1 [3]