Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1221
VUZP
- 117
ke Zprávě Podvýboru pro bydlení Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR za rok 2020
10.11.2020usnesení168kB náhled originál
1221
VUZP
323/1115
Zákon o obalech
10.11.2020usnesení356kB podklad originál
1221
VUZP
322/1114
Související zákony novelizované přijetím zákon o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
10.11.2020usnesení400kB podklad originál
1221
VUZP
321/1113
Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
10.11.2020usnesení428kB podklad originál
1221
VUZP
320/1112
Návrh zákona o odpadech
10.11.2020usnesení393kB podklad originál
1221
VUZP
318/5116
Vodní zákon
10.11.2020usnesení433kB podklad originál
1221
VUZP
317/3111
Zákon na ochranu zvířat proti týrání
03.11.2020usnesení353kB podklad originál
1221
VUZP
318/2110
Vodní zákon
03.11.2020usnesení430kB podklad originál
1221
VUZP
324/2109
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
03.11.2020usnesení358kB podklad originál
1219
VUZP
- 108
k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny
11.08.2020usnesení309kB náhled originál
1219
VUZP
- 107
k pořádání kulatého stolu na téma "Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích"
11.08.2020usnesení167kB náhled originál
1219
VUZP
- 106
k účasti zástupce VUZP na meziparlamentním setkání předsedů výborů pro životní prostředí, energetiku, dopravu a zemědělství na téma "Zelená dohoda pro Evropu a společná zemědělská politika: pro udržitelnou a klimaticky neutrální Evropu", konané ve dnech 4
11.08.2020usnesení167kB náhled originál
1219
VUZP
295/1105
Změny příl. 2 a 3 Dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků
11.08.2020usnesení359kB podklad originál
1219
VUZP
- 104
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
11.08.2020usnesení179kB náhled originál
1218
VUZP
- 103
ke spolupořádání konference "Musí být ekologie alarmistická?"
15.07.2020usnesení167kB náhled originál
1218
VUZP
- 102
k pracovní zahraniční cestě - Omán
15.07.2020usnesení166kB náhled originál
1218
VUZP
- 101
k záměru uspořádat veřejné slyšení Senátu PČR s předběžným názvem problematika výstavby na Labi
15.07.2020usnesení167kB náhled originál
1218
VUZP
- 100
k účasti na 23. ročníku konference ISSS/V4DI v Hradci Králové
15.07.2020usnesení168kB náhled originál
1218
VUZP
- 99
Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
15.07.2020usnesení184kB náhled originál
1218
VUZP
- 99
Sdělení Komise Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení
15.07.2020usnesení184kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [124]
Strana   1 [7]