Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1123
VUZP
336/2135
Novela volebních zákonů
07.11.2018usnesení345kB podklad originál
1123
VUZP
324/1134
Úml. o ochraně rostlin a živočichů
07.11.2018usnesení284kB podklad originál
11-
VUZP
- 133
Zahraniční pracovní cesta Velká Británie
17.10.2018usnesení158kB náhled originál
1121
VUZP
- 132
Nominace zástupce VUZP - pracovní skupina spalovací zařízení
19.09.2018usnesení155kB náhled originál
1121
VUZP
- 131
K vyslání senátorky Jitky Seitlové na 5. konferenci parlamentů dunajského regionu zaměřeného na problematiku zmírnění klimatických změn
19.09.2018usnesení144kB náhled originál
1121
VUZP
315/1130
Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů
19.09.2018usnesení262kB podklad originál
1121
VUZP
- 129
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
19.09.2018usnesení184kB náhled originál
1121
VUZP
- 128
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a dalších fondech
19.09.2018usnesení187kB náhled originál
1121
VUZP
- 127
Sdělení Komise Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání Víceletý finanční rámec na období 2021-2027
19.09.2018usnesení186kB náhled originál
1121
VUZP
- 127
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027
19.09.2018usnesení186kB náhled originál
1121
VUZP
- 126
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
19.09.2018usnesení180kB náhled originál
1121
VUZP
- 126
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
19.09.2018usnesení180kB náhled originál
11-
VUZP
- 125
záštita konference "Obnovitelné zdroje energie"
31.08.2018usnesení157kB náhled originál
11-
VUZP
- 124
k převzetí záštity nad sportovní akcí Karlův krok - Nordic Walking Marathon
09.08.2018usnesení158kB náhled originál
1120
VUZP
- 123
ke spolupořádání mezinárodní konference "Obnovitelné zdroje energie"
08.08.2018usnesení142kB náhled originál
1120
VUZP
- 122
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
08.08.2018usnesení185kB náhled originál
1120
VUZP
- 121
Sdělení Komise Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání Víceletý finanční rámec na období 2021-2027
08.08.2018usnesení175kB náhled originál
1120
VUZP
- 121
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027
08.08.2018usnesení175kB náhled originál
1119
VUZP
- 120
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027
17.07.2018usnesení171kB náhled originál
1119
VUZP
- 120
Sdělení Komise Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání Víceletý finanční rámec na období 2021-2027
17.07.2018usnesení171kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [146]
Strana   1 [8]