Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1129
VHZD
317/1244
Dohoda ČR Kambodža o leteckých službách
10.10.2018usnesení305kB podklad originál
1129
VHZD
320/1243
Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu
10.10.2018usnesení323kB podklad originál
1129
VHZD
318/1242
Smlouva ČR - Korea dvojí zdanění
10.10.2018usnesení306kB podklad originál
1129
VHZD
- 245
Usnesení podvýboru k problematice technického stavu mostních konstrukcí
10.10.2018usnesení153kB náhled originál
1129
VHZD
- 241
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace
10.10.2018usnesení145kB náhled originál
1129
VHZD
- 239
Návrh programu 29. schůze výboru
10.10.2018usnesení139kB náhled originál
1129
VHZD
- 240
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a další
10.10.2018usnesení159kB náhled originál
1129
VHZD
- 240
Návrh nař. EP a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány čs v rámci spol. země. politiky(strategické plány SZP) a finan. Evr. země. záručním fondem(EZZF) a Evr. země. fondem pro rozvoj venkova(EZFRV)
10.10.2018usnesení159kB náhled originál
1129
VHZD
- 240
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
10.10.2018usnesení159kB náhled originál
11-
VHZD
- 238
Pracovní oběd pořádaný místopředsedou výboru sen. K. Kratochvílem pro portugalskou delegaci
29.08.2018usnesení139kB náhled originál
1128
VHZD
- 234
ZC Japonsko
07.08.2018usnesení139kB náhled originál
1128
VHZD
- 237
Diskuse - ukázka svatomart. vín
07.08.2018usnesení137kB náhled originál
1128
VHZD
- 225
Návrh programu 28. schůze
07.08.2018usnesení139kB náhled originál
1128
VHZD
- 236
ZC - konference Vídeň
07.08.2018usnesení137kB náhled originál
1128
VHZD
- 235
ZC - Innotrans 2018
07.08.2018usnesení137kB náhled originál
1128
VHZD
286/1233
Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky
07.08.2018usnesení305kB podklad originál
1128
VHZD
311/1232
Dohoda ČR - Lotyšsko o ochraně investic ukončení platnosti
07.08.2018usnesení308kB podklad originál
1128
VHZD
- 231
Sdělení Komise Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání Víceletý finanční rámec na období 2021-2027
07.08.2018usnesení150kB náhled originál
1128
VHZD
- 231
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027
07.08.2018usnesení150kB náhled originál
1128
VHZD
308/1230
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
07.08.2018usnesení303kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [267]
Strana   1 [14]
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0