Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1131
VHZD
- 258
Usnesení podvýboru - Informace o škodách způsobené chráněnými živočichy, především vydrou říční na území Východočeského kraje a jejich dopady do národního hospodářství
08.11.2018usnesení154kB náhled originál
1131
VHZD
335/1257
Zákon o zrušení FNM
08.11.2018usnesení278kB podklad originál
1131
VHZD
334/1256
Zákon o dluhopisech
08.11.2018usnesení277kB podklad originál
1131
VHZD
333/1255
Zákon o dani z příjmů
08.11.2018usnesení276kB podklad originál
1131
VHZD
332/1254
Zákon o DPH
08.11.2018usnesení277kB podklad originál
1131
VHZD
342/2253
Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
08.11.2018usnesení278kB podklad originál
1131
VHZD
339/1252
Zákon o ochranných známkách
08.11.2018usnesení279kB podklad originál
1131
VHZD
- 251
Přehled o příjmech a výdajích za leden - září 2018 kapitoly 303 Senát Parlamentu
08.11.2018usnesení139kB náhled originál
1131
VHZD
- 250
Pořad 31. schůze VHZD
08.11.2018usnesení138kB náhled originál
1130
VHZD
- 249
Pořad 30. schůze VHZD
16.10.2018usnesení138kB náhled originál
1129
VHZD
- 248
Diskusní setkání - Interlingva 2019
10.10.2018usnesení138kB náhled originál
1129
VHZD
- 247
Setkání u příležitosti 20. výročí Národní účetní rady
10.10.2018usnesení137kB náhled originál
1129
VHZD
- 246
ZC - meziparlamentní konference, Chorvatsko - Záhřeb
10.10.2018usnesení138kB náhled originál
1129
VHZD
- 245
Usnesení podvýboru k problematice technického stavu mostních konstrukcí
10.10.2018usnesení153kB náhled originál
1129
VHZD
317/1244
Dohoda ČR Kambodža o leteckých službách
10.10.2018usnesení305kB podklad originál
1129
VHZD
320/1243
Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu
10.10.2018usnesení323kB podklad originál
1129
VHZD
318/1242
Smlouva ČR - Korea dvojí zdanění
10.10.2018usnesení306kB podklad originál
1129
VHZD
- 241
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace
10.10.2018usnesení145kB náhled originál
1129
VHZD
- 240
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a další
10.10.2018usnesení159kB náhled originál
1129
VHZD
- 240
Návrh nař. EP a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány čs v rámci spol. země. politiky(strategické plány SZP) a finan. Evr. země. záručním fondem(EZZF) a Evr. země. fondem pro rozvoj venkova(EZFRV)
10.10.2018usnesení159kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [280]
Strana   1 [14]