Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
810
VEU
- 88
Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů - Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020
20.04.2011usnesení132kB náhled originál
810
VEU
- 88
Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství
20.04.2011usnesení132kB náhled originál
810
VEU
- 88
Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství
20.04.2011usnesení132kB náhled originál
810
VEU
- 88
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
20.04.2011usnesení132kB náhled originál
Dokument   1. - 4. [4]