Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
931
VEU
- 290
N 114/09 VEU (EN)-Proposal for a Council Decision on the acceptance of the Amendment to the 1999 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone
12.06.2014usnesení168kB náhled originál
931
VEU
- 290
K 113/09 VEU (EN)-Communication from the Commission - Clean Air Programme for Europe
12.06.2014usnesení168kB náhled originál
931
VEU
- 290
N 112/09 VEU (EN)-Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants
12.06.2014usnesení168kB náhled originál
931
VEU
- 290
N 111/09 VEU (EN)- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC
12.06.2014usnesení168kB náhled originál
931
VEU
N 114/09/02290
Návrh rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979
12.06.2014usnesení166kB podklad originál
931
VEU
K 113/09/02290
Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Program Čisté ovzduší pro Evropu
12.06.2014usnesení166kB podklad originál
931
VEU
N 112/09/02290
Návrh směrnice EP a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení
12.06.2014usnesení166kB podklad originál
931
VEU
N 111/09/02290
Návrh směrnice EP a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES
12.06.2014usnesení166kB podklad originál
Dokument   1. - 8. [8]