Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
830
VEU
- 289
N 156_08_VEU_(EN)_Proposal for a Decision on accounting rules and action plans on greenhouse gas emissions and removals resulting from activities related to land use, land use change and forestry
06.06.2012usnesení165kB náhled originál
830
VEU
- 289
K 155_08_VEU_(EN)_Communication from the Commission - Accounting for land use, land use change and forestry (LULUCF) in the Union's climate change commitments
06.06.2012usnesení165kB náhled originál
830
VEU
N 156/08/02289
Návrh rozhodnutí EP a Rady o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím
06.06.2012usnesení378kB podklad originál
830
VEU
K 155/08/02289
Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů - Účetní pravidla pro využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v závazcích Unie v oblasti změny klimatu
06.06.2012usnesení379kB podklad originál
Dokument   1. - 4. [4]