Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
817
VEU
- 149
Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů o zabezpečení dodávek energie a mezinárodní spolupráci -
22.09.2011usnesení198kB náhled originál
817
VEU
- 149
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se zavádí evropský příkaz k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech
22.09.2011usnesení198kB náhled originál
817
VEU
- 149
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
22.09.2011usnesení198kB náhled originál
Dokument   1. - 3. [3]