Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1311
VEU
- 71
Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o zohlednění usnesení Senátu č. 134 ze 7. schůze Senátu konané dne 17. března 2021 k přípravě Národního plánu obnovy
27.04.2021usnesení125kB náhled originál
1311
VEU
N 023/13/0270
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)
27.04.2021usnesení437kB podklad originál
1311
VEU
K 026/13/0269
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu - nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
27.04.2021usnesení445kB podklad originál
1311
VEU
- 68
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
27.04.2021usnesení122kB náhled originál
1311
VEU
N 034/13/0267
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitálním zeleném certifikátu
27.04.2021usnesení542kB podklad originál
1311
VEU
N 033/13/0267
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)
27.04.2021usnesení542kB podklad originál
1311
VEU
- 66
Informace o přípravách Konference o budoucnosti Evropy
27.04.2021usnesení122kB náhled originál
1311
VEU
- 65
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
27.04.2021usnesení125kB náhled originál
1310
VEU
- 62
K reakci Evropské unie na útok ve Vrběticích
21.04.2021usnesení124kB náhled originál
1310
VEU
- 64
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
21.04.2021usnesení122kB náhled originál
1310
VEU
- 63
Informace o přípravě Konvergenčního programu ČR pro rok 2021
21.04.2021usnesení123kB náhled originál
1310
VEU
- 61
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních dané směrnice
21.04.2021usnesení123kB náhled originál
1310
VEU
- 60
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Přezkum obchodní politiky - otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika
21.04.2021usnesení123kB náhled originál
1310
VEU
K 024/13/0259
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19
21.04.2021usnesení443kB podklad originál
1310
VEU
K 022/13/0258
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropský plán boje proti rakovině
21.04.2021usnesení438kB podklad originál
1310
VEU
87/157
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 25. - 26- března 2021
21.04.2021usnesení417kB podklad originál
1310
VEU
- 56
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
21.04.2021usnesení127kB náhled originál
13-
VEU
- 55
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
31.03.2021usnesení159kB náhled originál
139
VEU
- 54
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
17.03.2021usnesení122kB náhled originál
139
VEU
- 53
Revokace usnesení č. 47 ze dne 16.3.2021 - Evropská rada
17.03.2021usnesení148kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [105]
Strana   1 [6]