Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1222
VEU
- 171
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Boj proti dezinformacím o COVID-19 - pravda a mýty
30.06.2020usnesení86kB náhled originál
1222
VEU
- 178
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
30.06.2020usnesení141kB náhled originál
1222
VEU
- 177
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
30.06.2020usnesení124kB náhled originál
1222
VEU
- 176
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech
30.06.2020usnesení122kB náhled originál
1222
VEU
- 175
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro data
30.06.2020usnesení123kB náhled originál
1222
VEU
- 174
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2020 Unie, která si klade vyšší cíle
30.06.2020usnesení123kB náhled originál
1222
VEU
- 173
Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 18. - 19. června 2020
30.06.2020usnesení150kB náhled originál
1222
VEU
- 172
Zpráva o vývoji EU v roce 2019
30.06.2020usnesení145kB náhled originál
1222
VEU
- 171
Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
30.06.2020usnesení86kB náhled originál
1222
VEU
- 171
Sdělení Komise Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení
30.06.2020usnesení86kB náhled originál
1222
VEU
- 171
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci
30.06.2020usnesení86kB náhled originál
1222
VEU
- 171
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19
30.06.2020usnesení86kB náhled originál
1222
VEU
- 171
Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027
30.06.2020usnesení86kB náhled originál
1222
VEU
- 171
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
30.06.2020usnesení86kB náhled originál
1222
VEU
- 171
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
30.06.2020usnesení86kB náhled originál
1222
VEU
- 171
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy něktrých legislativních aktů EU
30.06.2020usnesení86kB náhled originál
1221
VEU
- 164
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021-2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program "EU pro zdraví")
09.06.2020usnesení89kB náhled originál
1221
VEU
- 170
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
09.06.2020usnesení141kB náhled originál
1221
VEU
- 169
Společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19
09.06.2020usnesení123kB náhled originál
1221
VEU
K 048/12/02168
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika Východního partnerství po roce 2020 Posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny
09.06.2020usnesení351kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [209]
Strana   1 [11]