Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1228
VEU
K 064/12/02214
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn
29.10.2020usnesení318kB podklad originál
12-
VEU
329/1213
Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 15. - 16. října 2020
29.10.2020usnesení357kB podklad originál
1228
VEU
- 212
Doporučení místopředsedy výboru zabývat se návrhy něktrých legislativních aktů EU
29.10.2020usnesení86kB náhled originál
1227
VEU
- 211
K prioritám ČR při využití evropských zdrojů
13.10.2020usnesení122kB náhled originál
1227
VEU
- 210
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
13.10.2020usnesení141kB náhled originál
1227
VEU
- 209
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské investiční bance Strategie EU pro vakcíny COVID-19
13.10.2020usnesení123kB náhled originál
1227
VEU
- 208
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021-2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program "EU pro zdraví")
13.10.2020usnesení123kB náhled originál
1227
VEU
- 207
Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
13.10.2020usnesení123kB náhled originál
1227
VEU
K 066/12/02206
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
13.10.2020usnesení488kB podklad originál
1227
VEU
- 205
Informace vlády ČR o programu jednání a pozici vlády na jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 15. - 16. října 2020
13.10.2020usnesení125kB náhled originál
1227
VEU
311/1204
Informace o jednání ER 1. a 2. řijna 2020
13.10.2020usnesení356kB podklad originál
1227
VEU
- 203
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy něktrých legislativních aktů EU
13.10.2020usnesení94kB náhled originál
1226
VEU
- 202
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
08.09.2020usnesení141kB náhled originál
1226
VEU
K 061/12/02201
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
08.09.2020usnesení312kB podklad originál
1226
VEU
K 060/12/02200
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
08.09.2020usnesení312kB podklad originál
1226
VEU
- 199
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Boj proti dezinformacím o COVID-19 - pravda a mýty
08.09.2020usnesení123kB náhled originál
1226
VEU
- 198
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
08.09.2020usnesení123kB náhled originál
1226
VEU
- 197
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příprava na změny Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
08.09.2020usnesení123kB náhled originál
1226
VEU
- 196
Informace vlády ČR o programu jednání a pozici vlády na jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 24. - 25. září 2020
08.09.2020usnesení123kB náhled originál
Dokument   1. - 19. [254]
Strana   1 [13]