Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
11-
VEU
- 259
Účast senátora T. Grulicha na zasedání Společné parlamentní kontrolní skupiny pro Europol 24.-25.9.2018 v Belgii
05.09.2018usnesení139kB náhled originál
1126
VEU
N 154/11/02257
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
08.08.2018usnesení310kB podklad originál
1126
VEU
N 146/11/01256
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla
08.08.2018usnesení308kB podklad originál
1126
VEU
N 147/11/02255
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě
08.08.2018usnesení317kB podklad originál
1126
VEU
- 254
pořádání kulatého stolu na téma "Iniciativa lorda Dubse - inspirace pro Českou republiku?"
08.08.2018usnesení139kB náhled originál
1126
VEU
- 253
Spolupořádání odborného panelu na téma "Cirkulární ekonomika v evropské legislativě a české praxi" 25.10.2018
08.08.2018usnesení139kB náhled originál
1126
VEU
- 252
Setkání výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí Visegrádské skupiny (V4)
08.08.2018usnesení140kB náhled originál
1126
VEU
N 144/11/01251
Návrh nař. EP a Rady o požad. pro schval. typu mot. vozidel a jejich přípoj. vozidel a systémů, konstr. částí a samost. tech. celků urč. pro tato voz. z hlediska obecné bezp. a ochrany cestujících ve voz., kterým se mění nař. (EU) 2018/... a zruš. nař(ES)
08.08.2018usnesení387kB podklad originál
1126
VEU
N 143/11/02251
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
08.08.2018usnesení387kB podklad originál
1126
VEU
- 250
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a o účinnost vyšetřování úřadu OLAF
08.08.2018usnesení144kB náhled originál
1126
VEU
- 249
ZC SRN - 25.-27.9.2018
08.08.2018usnesení141kB náhled originál
1126
VEU
- 248
ZC - Meziparlamentní konference ke stabilitě, ekonomické koordinaci a vládnutí v EU - 16.-.18.9.2018 Vídeň
08.08.2018usnesení140kB náhled originál
1126
VEU
- 258
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
08.08.2018usnesení140kB náhled originál
1126
VEU
N 142/11/02247
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
08.08.2018usnesení310kB podklad originál
1126
VEU
- 243
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
08.08.2018usnesení170kB náhled originál
1126
VEU
N 126/11/02246
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech
08.08.2018usnesení375kB podklad originál
1126
VEU
N 125/11/02246
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení
08.08.2018usnesení375kB podklad originál
1126
VEU
N 145/11/02245
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nař. (ES) č. 767/2008, nař. (ES) č. 810/2009, nař. (EU) č. 2017/2226, nař. (EU) č. 2016/399, nař. XX/2018 [nař. o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
08.08.2018usnesení312kB podklad originál
1126
VEU
J 140/11/02244
Návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním
08.08.2018usnesení306kB podklad originál
1125
VEU
- 241
Informace Ministerstva vnitra o reformě evropského azylového systému (tzv. Dublin IV)
10.07.2018usnesení141kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [376]
Strana   1 [19]
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0