Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1129
VEU
- 293
ZC - COSAC 18.-201.11.2018 Vídeň
07.11.2018usnesení141kB náhled originál
1129
VEU
N 176/11/02292
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu
07.11.2018usnesení307kB podklad originál
1129
VEU
N 175/11/02291
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
07.11.2018usnesení375kB podklad originál
1129
VEU
N 174/11/02291
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
07.11.2018usnesení375kB podklad originál
1129
VEU
N 173/11/02291
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
07.11.2018usnesení375kB podklad originál
1129
VEU
N 165/11/02290
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU)
07.11.2018usnesení312kB podklad originál
1129
VEU
J 163/11/02289
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
07.11.2018usnesení310kB podklad originál
1129
VEU
N 167/11/02288
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU
07.11.2018usnesení308kB podklad originál
1129
VEU
N 169/11/02287
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027
07.11.2018usnesení315kB podklad originál
1129
VEU
N 159/11/02286
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
07.11.2018usnesení313kB podklad originál
1129
VEU
343/1285
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo dne 18. října 2018
07.11.2018usnesení281kB podklad originál
1129
VEU
- 284
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
07.11.2018usnesení165kB náhled originál
1128
VEU
- 283
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
16.10.2018usnesení140kB náhled originál
1128
VEU
- 282
Koncert "Pět tváří zdi" - 29.11.2018
16.10.2018usnesení139kB náhled originál
1128
VEU
N 172/11/02281
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
16.10.2018usnesení374kB podklad originál
1128
VEU
N 171/11/02281
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
16.10.2018usnesení374kB podklad originál
1128
VEU
N 168/11/02280
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
16.10.2018usnesení309kB podklad originál
1128
VEU
N 156/11/02279
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)
16.10.2018usnesení309kB podklad originál
1128
VEU
N 153/11/02278
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace
16.10.2018usnesení306kB podklad originál
1128
VEU
N 164/11/02277
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
16.10.2018usnesení311kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [421]
Strana   1 [22]