Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1123
UPV
342/1139
Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
31.10.2018usnesení292kB podklad originál
1123
UPV
336/1138
Novela volebních zákonů
31.10.2018usnesení290kB podklad originál
1123
UPV
337/2137
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
31.10.2018usnesení342kB podklad originál
1123
UPV
338/1136
Trestní zákoník
31.10.2018usnesení291kB podklad originál
1122
UPV
245/4132
Zákon o volbách do PČR
14.08.2018usnesení394kB podklad originál
1122
UPV
302/1131
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
14.08.2018usnesení276kB podklad originál
1122
UPV
312/1130
Zákon o státním občanství České republiky
14.08.2018usnesení291kB podklad originál
1122
UPV
309/1129
Změna článku 124 Římského statutu
14.08.2018usnesení275kB podklad originál
1122
UPV
310/1128
Změny článku 8 Římského statutu
14.08.2018usnesení274kB podklad originál
1122
UPV
- 127
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
14.08.2018usnesení153kB náhled originál
1121
UPV
304/2126
Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
11.07.2018usnesení408kB podklad originál
1121
UPV
299/2125
Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
11.07.2018usnesení407kB podklad originál
1121
UPV
298/1124
Správní řád
11.07.2018usnesení407kB podklad originál
1121
UPV
245/1123
Zákon o volbách do PČR
11.07.2018usnesení407kB podklad originál
1121
UPV
295/1122
Zákon o Ústavním soudu
11.07.2018usnesení407kB podklad originál
1121
UPV
- 121
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a o účinnost vyšetřování ú
11.07.2018usnesení146kB náhled originál
1121
UPV
- 120
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech
11.07.2018usnesení158kB náhled originál
1121
UPV
- 120
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení
11.07.2018usnesení158kB náhled originál
1121
UPV
296/1119
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
11.07.2018usnesení407kB podklad originál
1120
UPV
262/1117
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017
09.05.2018usnesení276kB podklad originál
Dokument   1. - 20. [117]
Strana   1 [6]