Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1224
Senát
- -
Pozvánka na 24. schůzi Senátu
10.06.2020pozvánka406kB neníoriginál
1217
VUZP
- -
Pozvánka na 17. schůzi
03.06.2020pozvánka154kB neníoriginál
1212
SKUCR
- -
pozvánka na 12. schůzi komise 3. 6. 2020
03.06.2020pozvánka375kB neníoriginál
1221
VZOB
- -
Pozvánka na 21. schůzi
03.06.2020pozvánka43kB náhled originál
127
VVVKPS
- -
Pozvánka na 7. schůzi PV pro sport
02.06.2020pozvánka222kB neníoriginál
1216
VVVK
- -
Pozvánka na 16. schůzi výboru
02.06.2020pozvánka232kB neníoriginál
12-
Senát
266-
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
27.05.2020tisk1765kB podklad originál
1220
VEU
- 159
Národní program reforem ČR pro rok 2020
26.05.2020usnesení122kB náhled originál
1220
VEU
- 163
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
26.05.2020usnesení125kB náhled originál
1220
VEU
- 162
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení procesu přistoupení - přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán
26.05.2020usnesení124kB náhled originál
1220
VEU
- 161
Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahr.investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evr.strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)
26.05.2020usnesení124kB náhled originál
1220
VEU
258/2160
Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020
26.05.2020usnesení358kB podklad originál
1220
VEU
- 158
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2020 Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině Evropský semestr 2020: Posouzení pokroku podle nařízení (EU) č. 1176/2011
26.05.2020usnesení123kB náhled originál
1220
VEU
- 157
Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
26.05.2020usnesení123kB náhled originál
1220
VEU
- 156
Stanovení termínu a pořadu příští schůze
26.05.2020usnesení141kB náhled originál
1220
VEU
- 155
Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
26.05.2020usnesení87kB náhled originál
12-
Senát
265-
Působení sil MO v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022
26.05.2020tisk665kB podklad originál
1220
VEU
- -
Pozvánka na 20. schůzi VEU - 26.5.2020
26.05.2020pozvánka46kB náhled originál
12-
Senát
264-
Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech
20.05.2020tisk901kB podklad originál
1238
OV
- -
Pozvánka na 38. schůzi OV
20.05.2020pozvánka68kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [3752]
Strana   1 [188]